e-prawnik.pl Porady prawne

Przeniesienie praw autorskich

Pytanie:

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie praw autorskich

18.6.2012

Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych stanowi, że:

 

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Konieczne jest więc zachowanie formy pisemnej. Warto tu przywołać fragment opracowania Gienasa Krzysztofa pt. „Wirtualne światy z perspektywy prawa autorskiego”: „W myśl art. 53 Prawa autorskiego umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do umów licencyjnych wyłącznych. Zaakceptowanie zasad korzystania z gier poprzez "kliknięcie" w okienko dialogowe nie prowadzi do zachowania formy pisemnej”. Podobnie więc niewystarczająca będzie forma e-maila.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ