Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

Pytanie:

"Jaka istnieje różnica między prawami autorskimi majątkowymi i niemajątkowymi, w jakim zakresie stosuje się to do stron internetowych?"

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

Trzeba podkreślić odmienność autorskich praw osobistych i majątkowych. Autorskie prawa osobiste, inaczej niż majątkowe, są bezterminowe i immanentnie związane z twórcą. Nie można ich zbyć ani się ich zrzec, jednak można zobowiązać się do ich niewykonywania. Prawa osobiste stanowią o pewnej więzi autora z utworem. Przysługują one autorowi bez względu na to czy dysponuje on zarazem majątkowymi prawami autorskimi do utworu. Nawet zbycie praw majątkowych nie pociąga za sobą utraty praw osobistych. Art. 16 u.p.a. zawiera przykładowy katalog tych praw, w których zakres wchodzi prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Najistotniejsze dla twórców stron internetowych wydaje się prawo do oznaczenia autorstwa dzieła oraz nie wyrażenia zgody na modyfikację utworu, która mogłaby naruszyć prawo do integralności dzieła.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika