Utwór jako niematerialne dobro prawne

Pytanie:

Czym jest utwór?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Stanowi on podstawową kategorię twórczości ludzkiej, podlegającą ochronie. Utwór jest to niematerialne dobro prawne, które należy odróżnić od przedmiotu materialnego, czyli nośnika, na którym dany utwór może być utrwalony. Przepis art.1 ust. 1 prawa autorskiego stanowi: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Definicja ta wyróżnia utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Przepis powyższy określa kilka cech, jakie powinien posiadać niematerialny wytwór człowieka, aby nazwać go utworem, czyli aby mógł podlegać ochronie prawnoautorskiej. Do cech tych należy: stanowienie, że dany utwór jest rezultatem pracy człowieka, jest przejawem działalności twórczej (posiada charakter twórczy) oraz posiada charakter indywidualny

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: