Metki odzieżowe

Pytanie:

"Witam. Mam może trochę nietypowe pytanie ale myślę że znajdę odpowiedź. Mianowicie zastanawiam się jak od strony prawnej wygląda sytuacji gdy przeszyjemy/zamienimy metkę producenta ubrania na \"swoją\" i będziemy sprzedawać dany produkt jako swój. Oczywiście nie mam na myśli sytuacji gdy kupujemy w sklepie ubrania i nimi obracamy a sytuację gdy kupujemy u producenta odzież tak zwaną reklamową (koszulki bluzy itp. przeznaczone pod nadruki) dodajemy do nich autorski nadruk, wszywamy własna metkę i wówczas oferujemy jako własny produkt. Czy jest to zgodne z prawem ? A jeśli nie co za to grozi?"

Odpowiedź prawnika: Metki odzieżowe

Metka z oznaczeniem producenta jest oznaczeniem towaru, a więc znakiem towarowym, którym posługuje się dany przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten nie obejmuje więc sytuacji, gdy nabywca usuwa z zakupionego przez siebie towaru znak towarowy. Po zakupie nabywca może bowiem, jako właściciel, postępować z towarem dowolnie, o ile nie narusza swoim postępowaniem praw osób trzecich.

Jednakże powtórne wprowadzenie do obrotu tego samego towaru, ale oznaczonego innym znakiem towarowym, może być zakwalifikowane jako działanie wprowadzające odbiorców w błąd, co do osoby, od której towar pochodzi. W istocie bowiem towar został wyprodukowany przez przedsiębiorcę, który oznaczył go jako pierwszy znakiem towarowym. Takie postępowanie może zostać ocenione jako godzące w renomę takiego przedsiębiorcy-producenta (co stanowi niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bądź jako oznaczenie towaru wprowadzające w błąd odbiorców co do istotnych właściwości towaru (co stanowi stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.). Również zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Naruszenie przepisów wspomnianych ustaw wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Może się też wiązać z wszczęciem odpowiednich postępowań przez Prezesa UOKiK i nałożeniem określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów kar pieniężnych.

W przedmiotowym stanie faktycznym jednakże mamy do czynienia z wprowadzaniem tej samej koszulki w postaci zmodyfikowanej, a więc z oryginalnym nadrukiem.

Nie można jednak wykluczyć, że ryzyko wprowadzenia w błąd nadal zachodzi. W istocie bowiem nadal koszulka pochodzi od producenta, który może uznać, że narusza to jego prawa. Ryzyko to może zostać wyeliminowane jedynie przez zamieszczenie odpowiedniej informacji o producencie. W dalszym ciągu jednak producent koszulki może uznać, że takie postępowanie może naruszać jego renomę lub stanowić jej sprzeczne z dobrymi obyczajami wykorzystanie.

 

Z drugiej strony sprzedawca, który powziął wiadomość o sposobie wykorzystania wyprodukowanych przez niego koszulek, może uznać, że został wprowadzony w błąd przy umowie sprzedaży, jeśli zawierając ją żywił przekonanie, że zawiera umowę z konsumentem, podczas gdy w rzeczywistości zawierał umowę z przedsiębiorcą, który zamierzał zakupiony towar wykorzystać w toku swojej działalności gospodarczej. Daje to podstawę do uchylenia się od złożonego oświadczenia woli na podstawie art. 82 i n. Kodeksu cywilnego.

Dla usunięcia wątpliwości konieczne jest zarówno odpowiednie oznaczenie produkowanych koszulek z nadrukiem, jak i wiedza sprzedającego o planowanym wykorzystaniu sprzedawanych koszulek, która pozwoli uznać, że zgadza się on na takie ich wykorzystanie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika