e-prawnik.pl Porady prawne

Pas ochronny jeziora

Pytanie:

Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pas ochronny jeziora

14.5.2002

Zgodnie z art. 59 prawa wodnego (Dz.U.2001.115.1229) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, zwane dalej "obszarami ochronnymi"; , stanowią obszary, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na których one obowiązują. Zatem należałoby sprawdzić we właściwym miejscowo zarządzie gospodarki wodnej, bowiem nie ma odgórnie ustalonej granicy od jeziora, za którą można wznosić budynki i budowle.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pas ochronny jeziora

YS

9.6.2013 7:44:45

Re: Pas ochronny jeziora

w jakiej odległości od lini brzegowej jeziora Jeziorak można postawić plot ogrodzeniowy działki


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ