Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Pytanie:

"Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? Chcę na stronie umieścić imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu owej osoby."

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Wskazał Pan, że zamierza Pan podać konkretnie imię, nazwisko, telefon oraz adres danego pracownika,  sytuacja ta jest jasna są to
dane osobowe. Jednocześnie inna forma określenia osoby, np. „pracownik danej firmy, na danym stanowisku", również podpada pod dane osobowe, jeżeli umożliwi jej faktyczną identyfikację.

Ochrona na gruncie tej ustawy obejmuje tylko dane zgromadzone w określonych zbiorach ( art. 2 ust. 2 ustawy). Jeżeli dane osobowe znajdują się w jakimś zestawie, posiadającym swoją określoną strukturę i są również określone kryteria dostępu do danych (kryterium alfabetyczne, kryterium daty wpływu dokumentu, pisma, numeracja akt np. sądowych) to można mówić o zbiorze danych osobowych. Nie ma znaczenia wówczas czy ten zestaw danych osobowych jest jednolity czy też podzielony w sposób funkcjonalny (często tak bywa np. ze zbiorami danych kadrowych) - jest to jeden zbiór danych. Pewnym jest, że zbiór informacji o pracowniku ujęte jest w tego typu zbiorze, zwłaszcza jeżeli są to tak szczegółowe dane jak m.in. adres i telefon. Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Pod pojęciem przetwarzania można rozumieć nie tylko tworzenie czy modyfikowanie dokumentów z danymi osobowymi, ale także takie czynności jak: zapoznawanie się np. z kwestionariuszem, przechowywanie dokumentów czy też fizyczne niszczenie nośników z danymi (dokumentacja papierowa, kasety, taśmy video, płyty CV, dyski komputerów), nawet bez możliwości zapoznania się z ich treścią. Możliwość przetwarzania danych osobowych określona jest w art. 23 ustawy. Z przytoczonych przez ten artykuł przesłanek wynika, że w braku zgody osoby, której dane dotyczą ( czego oczywiście nie można w tej sytuacji oczekiwać), umieszczenie informacji identyfikującej pracownika rzeczonej firmy będzie niezgodne z przepisami tej ustawy. Podsumowując umieszczenie takich danych w internecie odbędzie się z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych i wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy karne. Art. 49 ust. 1 ustawy o.d.o., stanowi, że „Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne... podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2". Zaznaczamy, że powyższa odpowiedzialność dotyczy tylko samego wykorzystania danych pracownika (przetworzenia), natomiast nie tyczy się merytorycznej treści łącznie z nimi umieszczonej, obok informacji stanowiących dane osobowe.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika