Użyczenie komputera

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą, jednym z jej zakresów jest biuro rachunkowe. Czy nie będąc doradcą podatkowym mogę podpisać z klientami umowę użyczenia komputera oraz programu komputerowego do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, którego to jestem właścicielem, tak aby to oni sami mogli prowadzić swoją księgowość w wyznaczonym przeze mnie miejscu. Czy zakres takiej umowy (odpłatnej) jest zgodny z prawem i do jakiego organu należy niniejszą umowę złożyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa nie zabraniają oddania w użytkowanie własnego komputera innym podmiotom, aby one same, we własnym imieniu prowadziły księgi podatkowe.

Wspomniana umowa nie należy do zakresu czynności doradztwa podatkowego, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 2 ustawy o doradzwtwie podatkowym i obejmują:  

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,  

 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, 

 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.  

Innym zagadnieniem jest kwestia wykorzystania programu komputerowego. O możliwości odpłatnego udostępnienia tego programu innym podmiotom niż uprawniony decyduje umowa licencyjna dołączona do tego programu.

W razie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest: 

 1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg; 

 2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi; 

 3. przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania. 

Zawarcie umowy użytkowania komputera nie wymaga złożenia jej w żadnym organie państwowym.

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w zasadzie w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu wskazanym przez podatnika (§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Zawiadomienie US byłoby konieczne gdyby to biuro rachunkowe prowadziło księgę. Jeżeli bowiem na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany:

 1. w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem; 

 2. co do zasady prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 9.11.2004

  Rozliczenia bezgotówkowe

  Dla precyzyjnego określenia czym są rozliczenia bezgotówkowe, należy w pierwszej kolejności nakreślić definicję rozliczeń pieniężnych. Na czym więc polegają rozliczenia pieniężne – (...)

 • 18.11.2018

  Cisi podnajemcy pod ochroną ustawy

  Lokal zastępczy przysługuje osobom, które korzystają z lokalu bez zgody gminy, ale mają pośredni tytuł do lokalu - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 13.10.2017

  Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

  Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam (...)

 • 9.11.2004

  Umowa o usługi bankowości elektronicznej

  Czymże jest bankowość elektroniczna? Bankowość elektroniczna to dostarczanie bankowych usług i produktów w dowolnym miejscu i czasie za pomocą elektronicznych kanałów dystrybucji (...)