Zakłócanie spokoju

Pytanie:

Czy zakłócanie spokoju przez hałasujące maszyny może stanowić wykroczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zachowania, polegające na używaniu maszyn sprzątających generujących duży hałas, szczególnie w godzinach wczesnorannych, można rozpatrywać pod kątem regulacji prawa wykroczeń.

Art. 51. § 1 Kodeksu wykroczeń

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Powyższy przepis często błędnie interpretowany jest w ten sposób, że jego znaczenie ogranicza się wyłącznie do sytuacji gdy zakłócana jest cisza nocna. Tymczasem zakazuje on również zakłócania spokoju oraz porządku publicznego, a także wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, niezależnie od pory dnia.

Zachowanie sprawcy powinno mieć w tym przypadku charakter wybryku. W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że wybrykiem jest „zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad współżycia społecznego.” Sąd Najwyższy wskazał, że „Wybryk to zachowanie się jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się.”1

Wybryk ten może polegać na nadmiernym hałasowaniu, trzeba jednak ustalić, czy hałas ten nie mieści się w dopuszczalnych w danych okolicznościach normach. Warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu, który orzekł, że np. „zorganizowanie przyjęcia weselnego z orkiestrą nie jest wykroczeniem (art. 51 § 1 kw), gdyż jest zwyczajowo przyjęte w polskiej kulturze i powszechnie akceptowane.”2

Można się zastanawiać, czy zachowanie polegające na używaniu maszyn do sprzątania ulic, które wytwarzają przy tym wysoki poziom hałasu, można uznać za taki właśnie wybryk. Możliwe jest argumentowanie, że obecnie ogólnie przyjęte jest, że służby komunalne rozpoczynają pracę już od godziny 6 rano, a robią to w celu zapewnienia czystości w danej miejscowości i działają w interesie wszystkich mieszkańców. Mieszkając w mieście należy liczyć się z tym, że poziom hałasu będzie wyższy niż poza miastem. Wydaje się, że możliwość przyjęcia, że mamy tu do czynienia z wybrykiem wymagałoby między innymi wykazania, że hałas generowany przez dane urządzenia jest znacznie większy niż to jest zwyczajowo przyjęte.

1Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1992 r. III KRN 189/92

2Wyrok SR w Zamościu z roku 2006 VII W 1141/2006

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY