GIODO

Pytanie:

Firma przechowuje w systemie CRM następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres firmy, telefon służbowy, telefon komórkowy, adres e-mail firmowy.Czy podany zestaw danych możemy określić jako dane osobowe wymagające rejestracji w GIODO w świetle ustawy o ochronie danych osobowych ?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: GIODO

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane osobowe mogą przybierać różną formę: mogą być to również zdjęcia, filmy, zarejestrowane głosy, itd...

W związku z powyższym podane w pytaniu dane są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i ich zbiór wymaga rejestraji w GIODO.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: