Obowiązek utworzenia zfśs

Pytanie:

Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych firmach pracownicy dostają jakieś pieniądze np. przed urlopem czy też bony towarowe przed świętami.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek utworzenia zfśs

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca obowiazany jest utworzyć taki fundusz w zakładach pracy, w których na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Analizując więc sytuację przedstawioną w zapytaniu, należy uznać, że pracodawca ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych, jeżeli taki stan zatrudnienia istniał w dniu 1 stycznia danego roku. Jeżeli pracodawca nie wykonuje obowiązku w postaci utworzenia zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych, ustawa przewiduje w art. 12a dla takiego pracodawcy karę grzywny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne