Parking podziemny a KŚT

Pytanie:

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć parking podziemny?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Parking podziemny a KŚT

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych wynika, iż garaże i zadaszone parkingi zostały zaliczone do:
- grupy 1 - budynki i lokale (...),

- podgrupy 10 - budynki niemieszkalne,
- rodzaju 102- budynki transportu i łączności.

Co prawda rodzaj ten nie obejmuje parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nieklasyfikowanych odrębnie, jednak jeśli parkingi są klasyfikowane odrębnie, będą one mieściły się w powyższym rodzaju.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Parkowanie auta dziesięć razy droższe

Parkowanie auta dziesięć razy droższe

Ale tylko dla niektórych kierowców. Wszystko zależy od tego, czy masz księgę wieczystą na garaż. Naczelny Sąd Administracyjny – w składzie siedmioosobowym – rozwiał wątpliwości dotyczące podatku od nieruchomości, jaki powinni płacić właściciele miejsc parkingowych w garażach budynków wielorodzinnych. Dla części osób podjęta przez sędziów (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

  Przedstawienie problemu  Częstym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi jest kwestia prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej, w której skład wchodzi (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.  Mój ojciec jest wymieniany we wszystkich  (...)

Łatwiej o garaż

Łatwiej o garaż

Garaż można postawić bez pozwolenia na budowę, ale nie większy niż 25 mkw. Tak uważają Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Chcę wybudować garaż. W starostwie powiedziano mi, że muszę uzyskać pozwolenie na budowę. W "Rzeczpospolitej" (z 26 września) przeczytałem, że nie jest ono już konieczne. Kto ma rację? - pyta Leszek Kaczmarczyk z Kędzierzyna. To (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik – definicja na potrzeby podatku dochodowego Przez małego podatnika dla potrzeb podatku dochodowego rozumie się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku" dochodowym od osób fizycznych w z 5 marca 2009r   r. wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro, bez stosowania ograniczenia 3,5 tys. zł wartości początkowej środka trwałego. Zgodnie z brzmieniem przepisów tej ustawy limit ten obowiązywał (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Wynika z niego, że więksi będą płacić więcej, (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Amortyzacja ogrodzenia parkingu bez zabudowań

Amortyzacja ogrodzenia parkingu bez zabudowań

Osoba fizyczna prowadząca działalność uruchomiła parking strzeżony na dzierżawionej niezabudowanej działce. Dokonała nakładów na wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych przesuwanych elektrycznie. (...)

Podatek od nieruchomości za garaż

Podatek od nieruchomości za garaż

Posiadam garaż w bryle budynku. Gmina za ten garaż nalicza nam wyższą stawkę niż za pozostałą powierzchnię budynku. Uważam, że wyższą stawkę można naliczać tylko w przypadku garażu wolnostojącego. (...)

Podatek od nieruchomości od garażu

Podatek od nieruchomości od garażu

Kupiłam działkę budowlaną i chcę wybudować na niej dom z garażem i obok jeszcze jeden garaż większy. Czy podatek od garażu wolnostojącego będzie wyższy niż podatek od nieruchomości? Czy (...)

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Posiadam garaż, który jest moją własnością, wybudowany na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Chciałbym wynająć ten garaż. Jakie formalności podatkowe muszę wypełnić, aby wszystko (...)

Wykonanie zastępcze rozbiórki garażu

Wykonanie zastępcze rozbiórki garażu

Ponad dwa lata temu kupiliśmy od osoby prywatnej działkę przeznaczoną pod tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisem notarialnym, sprzedający zobowiązał się do usunięcia na własny koszt blaszanego (...)

Administrowanie garażem we wspólnocie

Administrowanie garażem we wspólnocie

Od marca 2001 jesteśmy z mężem właścicielami dwóch stanowisk garażowych, znajdujących się pod budynkiem mieszkalnym, z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Garaż jest samodzielnym lokalem (...)

Obiekty pomocnicze według KŚT

Obiekty pomocnicze według KŚT

W 1993 kupiłem stare obiekty po SKR. Obiekty rozbudowałem, zmieniłem sposób użytkowania na restaurację z hotelem. W 1996 r. przyjąłem obiekty w środki trwałe, stosując indywidualną przyśpieszoną (...)

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Prowadzę działalność w zakresie usług wymiany kół do samochodów osobowych, ciężarowych. Mam problem z ustaleniem stawki amortyzacyjnej. Czy właściwa będzie klasyfikacja 492 KŚT, czy 641 KŚT? (...)

Amortyzacja maszyny napełniającej z wagą

Amortyzacja maszyny napełniającej z wagą

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do maszyny napełniającej z wbudowaną wagą, sterowaną elektronicznie? Rodzaj 660 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wymienia „Wagi pojazdowe, wagonowe (...)

Stawka amortyzacyjna dla budynku drewnianego

Stawka amortyzacyjna dla budynku drewnianego

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2004 roku prowadzimy inwestycję - budowę budynku drewnianego o funkcji hotelowej na własne potrzeby tzn. nie będziemy sprzedawać usług (...)

Amortyzacja hali namiotowej

Amortyzacja hali namiotowej

Spółka zamierza zakupić halę namiotową nie związaną trwale z gruntem, z przeznaczeniem na magazyn. Jak należy sklasyfikować taką halę według KŚT? Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy (...)

FORUM PRAWNE

odszodowanie za zalane samochody w parkingu podziemny

odszodowanie za zalane samochody w parkingu podziemny W sobotę zalało parking podziemny w raz z kilkudziesięcioma samochodami. Samochody są do kasacji czyli tzw szkoda całkowita. Spółdzielnia twierdzi (...)

Minister Sikorski buży Pałac Kultury i Nauki.

Minister Sikorski buży Pałac Kultury i Nauki. Witam, Napewno nie umkmęło nikomu a tym bardziej tym którzy śledzą karierę Ministra Sikorskiego, to co powiedział ostatnio w sejmie. Zburzmy Pałac (...)

Kamera przemysłowa wycelowana w okno!!

Kamera przemysłowa wycelowana w okno!! Sprawa wygląda tak... w nowym bloku a raczej w nowych blokach które wybudowano jakieś 2 lata temu od trony mojego podwórka, niedawno zainstalowano kamery przemysłowe (...)

Zakaz parkowania

Zakaz parkowania Witam, jestem jednym z członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Mamy drogę wewnętrzna dwukierunkową, która służy mieszkańca do dojazdu na podziemny parking. po obu stronach (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

garaż

garaż Jestem właścicielką garażu który wybudowała za moje pieniądze i zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od początku gdy oddano mi garaż do uzytkowania garaż zaciekał. Wielokrotnie telefonicznie (...)

garaż w granicy

garaż w granicy sąsiad buduje garaż na moim ogrodzeniu (mój płot stanowi jedna ze ścian). Nie mam mojego pozwolenia, a cześć dachu znajduje się na mojej działce (około 25 cm. Co mam zrobić? (...)

Opłaty za garaż na wspólnej księdze wieczystej

Opłaty za garaż na wspólnej księdze wieczystej Witam. Problem dotyczy tak użytkowania wieczystego, jak i podatku od nieruchomości. Mam po rodzicach garaż i mieszkanie wykupione przez nich od (...)

jakie kśt na lodówkę?

jakie kśt na lodówkę? jakie kśt na lodówkę?

jakie kśt na lodówkę, pralkę?

jakie kśt na lodówkę, pralkę? jakie kśt na lodówkę, pralkę?

jakie kśt dla myjki ciśnieniowej?

jakie kśt dla myjki ciśnieniowej? jakie kśt dla myjki ciśnieniowej?

jakie kśt maszyny do lodów?

jakie kśt maszyny do lodów? jakie kśt maszyny do lodów?

jak zaklasyfikować pastuch elektryczny jakie kśt?

jak zaklasyfikować pastuch elektryczny jakie kśt? jak zaklasyfikować pastuch elektryczny jakie kśt?

Porady prawne