zawód fizjoterapeuty

Pytanie:

Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: zawód fizjoterapeuty

W aktualnym stanie prawnym kwestia prowadzenia rehabilitacji ruchowej oraz kwestia wykonywania zawodu fizjoterapeuty nie jest uregulowana w sposób tak szczegółowy, jak jeszcze kilka lat temu, przed wejściem w życie nowej ustawy o sporcie i jednocześnie prawie całkowitym uchyleniu ustawy o kulturze fizycznej. Dziś zawód fizjoterapeuty jest coraz częściej wykonywany w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Mimo to, wskazać należy, że ustawa o kulturze fizycznej (w części nadal obowiązującej) wskazuje, iż:

Art. 43. 1. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii.

Porady prawne

2. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli -o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli -o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

3. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach określają odrębne przepisy. Zgodnie z powyższym, prowadzić zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Niestety, w obecnym stanie prawnym, pojęcie „fizjoterapeuty” można uznać za martwe, ponieważ ani przywołana ustawa, ani żaden inny akt prawny nie zawiera jego definicji. Można próbować wyinterpretować ją w konkretnie sytuacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne