E-recepty nadchodzą

22.3.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dzięki niej będzie mogła być wystawiana elektroniczna recepta. 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz reguluje kwestie sporządzania przez apteki sprawozdań przekazywanych do NFZ.

E-recepty

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty ma na celu wdrożenie usługi „e-recepty”. Usługa ta ma umożliwić lekarzom wystawianie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia bez badania pacjenta tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Od połowy lutego br. trwa pilotaż e-recepty, który jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach. Pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja br.

Recepty elektroniczne we wszystkich placówkach medycznych mają być wystawiane od 2020 r. Wiceminister Janusz Cieszyński wyjaśnił, że „elektroniczne recepty będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych, tzn. każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny, który będzie zawierał informacje wypisywane obecnie na recepcie, czyli nazwę produktu i informacje o dawkowaniu”.

Ponadto lekarz będzie mógł wystawić receptę bez osobistego zbadania pacjenta – tj. po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności.

Porady prawne

Nowe przepisy przewidują (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), iż bez badania pacjenta lekarzowi wolno wystawić jedynie receptę niezbędną do kontynuacji leczeniaA contrario, lekarz może wystawić (każdą) receptę po zbadaniu pacjenta, a badanie (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy), może być osobiste lub nastąpić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. To kluczowa zmiana dla możliwości rozwoju usług telemedycznych.

Co jeszcze się zmieni?

Sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym e-recepty – EDM ma być podpisywana także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie w grudniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie może ona być podpisywana podpisem kwalifikowanym oraz przez profil zaufany ePUAP).

Zmiany dotyczą także:

  • kwestii związanych z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej),
  • zasad sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
  • wystawiania zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne