Projekt zmian w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

12.12.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rząd przyjął projekt 

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (7 grudnia br.) projekt zmian w ustawie z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

 Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń.

Czemu mają służyć zmiany?

Przyjęte przez rząd przepisy pozwalają na rozłożenie w dłuższym czasie możliwości nałożenia na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenia obowiązku przekazywania danych PNR oraz ograniczenie istniejących w tym zakresie obowiązków administracyjnych.

Porady prawne

Ponadto nowelizacja wskazuje, jako właściwych do nakładania kar na przewoźników lotniczych – obok komendanta głównego Straży Granicznej - komendantów oddziałów Straży Granicznej.

Przyjęty projekt zmian umożliwia też objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń, co nie tylko usprawni prowadzenie postępowań, ale też znacząco ograniczy ich koszty.

Najważniejsze rozwiązania

Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń. Wprowadzono możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone zostaną także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne.

Określono, że okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Rozwiązanie to zabezpieczy prawidłowy tok postępowań, w szczególności w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłoży w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

Jednocześnie wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to uelastyczni, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie. Wprowadzenie tej możliwości będzie szczególnie istotne w przypadku wystąpienia w krótkim czasie znacznej liczby naruszeń.

Wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta usprawni prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ograniczy koszty oraz przyspieszy i uprości postępowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne