Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Kto jest podmiotem obowiązku podatkowego od gier i zakładów?

Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie loterii promocyjnych, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczą w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe oraz loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, jaki podatek uiścimy, jeśli mamy szczęście i wygramy w jednej z polskich naziemnych firm bukmacherskich. Wtedy nasza wygrana jest opodatkowana stawką 10 proc. Jeśli postawimy więc np. 1000 zł na zwycięstwo drużyny A po stawce 3.0, to w przypadku gdy mamy szczęście i wygramy, nie otrzymamy 3000 zł, ale tylko 2700 zł. Pamiętać należy, że również zarabiający przez internet i wygrywający w nich pieniądze mają obowiązki wpłacania zaliczek i składania deklaracji podatkowych.

Jakie rodzaje gier są opodatkowane?

Opodatkowaniu podatkiem od gier i zakładów wzajemnych podlegają następujące rodzaje gier:

 • gry losowe, które są grami o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 • gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek,

 • loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,

 • wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterie oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,

 • gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,

 • loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe,

 • gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego,

 • gry w karty: black jack, poker, baccarat,

 • gry w kości,

 • gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek,

 • gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika