Administrator danych musi zgłosić ABI do rejestracji GIODO

W internecie pojawiły się błędne informacje o konieczności zgłoszenia - do 30 czerwca 2015 r. - zbiorów danych osobowych do rejestracji GIDOO i groźbie nałożenia kary do 200 tys. zł za niedotrzymanie tego terminu.

Jak informuje GIODO, 30 czerwca 2015 r. to ostateczny termin na zgłoszenie do rejestracji GIODO dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), o ile administrator danych zdecyduje, by dalej pełnili oni tę funkcję.

Jeśli administrator danych powoła ABI i zgłosi go do rejestracji GIODO, zwolniony będzie z obowiązku rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora (z wyjątkiem zbiorów zawierających dane szczególnie chronione).

Ponadto należy przypomnieć, że żaden przepis nie uprawnia GIODO do nakładania kar finansowych, w tym za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest odpowiedzialność karna,jednak o rodzaju kary decyduje sąd. Nawet jeśli byłaby nią kara grzywny, to nakłada ją sąd, i to on określa jej wysokość. GIODO może nałożyć jedynie grzywnę, ale tylko w celu przymuszenia, w przypadku niewykonania wydanej przez niego decyzji.

Instytucja ABI nie jest nową konstrukcją w polskim porządku prawnym. Pozycja ABI wyznaczona została przepisami obowiązującej aktualnie. Głównym ich zadaniem jest zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

A w szczególności sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.

W kompetencjach ABI jest także nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych.

Jedną z funkcji ABI jest również zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Źródło: giodo.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: