Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

- "Projekt ustawy, przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a przyjęty dziś przez  rząd, to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji procesu budowlanego. Najnowsze zmiany oznaczają, że proces inwestycyjno-budowlany będzie realizowany w sposób bardziej komfortowy dla inwestorów i bardziej skuteczny dla organów nadzoru budowlanego" – powiedział wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński.

- "Proces inwestycyjno-budowlany jest wyjątkowo złożony i jego cyfryzacja jest bardzo dużym wyzwaniem. Dzięki przyjętemu przez Radę Ministrów projektowi ustawy zostaną wdrożone aż cztery rozwiązania informatyczne. Dla wszystkich uczestników tego procesu to bardzo ważny moment" – wyjaśniła Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- "Rozwiązania, które wnosi do procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja ustawy to pakiet kompleksowych narzędzi, od dawna oczekiwanych przez branżę i przez rynek, ale także i przez obywateli" - dodał wiceminister Uściński.

- "Prace nad najnowszymi rozwiązaniami były prowadzone przede wszystkim w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Trzeba jednak pamiętać i wspomnieć o udziale wszystkich interesariuszy i przyszłych użytkowników tych systemów, którzy zostali przez nas włączeniu do pracy projektowej na bardzo wczesnym etapie i którzy bardzo nam pomogli" – dodała Dorota Cabańska.

Porady prawne

Dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB)

System EDB (elektroniczny dziennik budowy) został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest bowiem najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik budowy jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. System EDB umożliwia realizację wszystkich tych czynności online.

Najważniejsze zalety systemu EDB:

 • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie inwestorzy zrealizują 100% online w systemie EDB
 • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji
 • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca
 • aplikacja EB będzie działać także w trybie offline
 • będzie dostępna wersja  webowa uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play

Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (system EKOB)

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

EKOB zostanie wdrożony z początkiem 2023 r. i jest projektem, który - podobnie jak Elektroniczny Dziennik Budowy - docelowo ma być realizowany w 100 % cyfrowo. Od 2027 r. będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB)

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana.

Zalety nowego systemu e-CRUB:

 • Obywatele korzystający z usług osób posiadających uprawienia budowlane będą mogli szybko sprawdzić ich uprawnienia,
 • Organy będą mogły w prosty sposób zweryfikować w aplikacji dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,
 • Osoby ubiegające się o uprawniania budowlane nie będą czekać na decyzję GUNB

System pobiera dane bezpośrednio z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień budowlanych poprzez API.

Portal e-Budownictwo

Portal e-Budownictwo będzie rozbudowaną wersją obecnie już funkcjonującej i coraz bardziej popularnej strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/, w które inwestorzy już teraz mają dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Celem serwisu e-Budownictwo jest:

 • podwyższenie standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej.
 • Udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,
 • oszczędność czasu dla inwestorów – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu
 • redukcja zużycia papieru w administracji (skala to 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie)  

Cechy przyszłego portalu e-Budownictwo:

 • bramka dostępu do wszystkich systemów GUNB
 • interaktywny przewodnik analizujący potrzeby i prowadzący użytkownika “za rękę” do konkretnej usługi lub wniosku,
 • rozbudowana sekcja “Pytań i odpowiedzi”
 • formularz kontaktowy / infolinia / automatyczny helpdesk
 • konto użytkownika
 • docelowo jedno logowanie do wszystkich usług GUNB za pośrednictwem login gov.pl
 • lista polecanych stron/linków związanych z budownictwem
 • opcjonalnie konto dla organów (inny widok portalu i treść dla organów)

Więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego można uzyskać czytając bloga na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://gunb.gov.pl/strona/blog


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika