Pozostałe

Dla cudzoziemca

Dla cudzoziemca

Ułatwiona legalna migracja do UE?

Rada UE uzgadnia mandat negocjacyjny co do przepisów mających przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników

26 lipca Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) uzgodnił mandat negocjacyjny do projektu dyrektywy o warunkach wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich (dyrektywa o niebieskiej karcie). Opierając się na tym mandacie, prezydencja Rady rozpocznie negocjacje z Parlamentem Europejskim. 

Europa chce ściągnąć wykwalifikowanych pracowników

- "Niebieska karta ma przyciągać do Europy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Specjalistów i transformatorów gospodarki nie ma w świecie wielu i konkurencja o nich jest ostra. Jeżeli wybiorą Europę, przyniesie to korzyść naszej konkurencyjności i wzrostowi gospodarczemu - powiedział Andres Anvelt, minister spraw wewnętrznych Estonii, która obecnie przewodniczy Radzie. Jeżeli chcemy konkurować z amerykańską zieloną kartą czy kanadyjskim systemem punktowym, musimy mieć wspólne europejskie zezwolenie na pobyt i pracę, które uprości i uelastyczni warunki" -  dodał Anvelt. 

Reforma dyrektywy o niebieskiej karcie ma sprawić, że przyjazd do pracy w UE będzie atrakcyjniejszy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Ma im też ułatwić mobilność między miejscami pracy w różnych państwach członkowskich. Nowa dyrektywa zastąpi obecną – jeszcze bardziej zharmonizuje warunki wjazdu i pobytu oraz poprawi sytuację wysoko wykwalifikowanych pracowników. W tym celu ma:

 • zapewnić bardziej inkluzywne kryteria przyjmowania: obniżyć np. próg płacowy (od którego państwa członkowskie mogą uzależniać przyjęcie obywateli państw trzecich), dopuścić stosowanie zasady niższego minimalnego wynagrodzenia także względem niedawnych absolwentów, czy też zmniejszyć minimalną długość umowy o pracę do 6 miesięcy;
 • przyspieszyć procedury, zwłaszcza dzięki możliwości stosowania trybu uproszczonego, jeśli chodzi o uznanych pracodawców;
 • przewidywać, że państwa członkowskie mogą zezwolić posiadaczom niebieskiej karty UE, aby oprócz swojej głównej pracy prowadzili równolegle działalność na własny rachunek lub wykonywali wolny zawód;
 • ułatwić wewnątrzunijną mobilność, m.in. dzięki skróceniu wymaganego okresu legalnego pobytu w pierwszym państwie członkowskim;
 • objąć przepisami członków rodziny obywatela UE, którzy sami nie są obywatelami UE, a w niektórych przypadkach także osoby objęte ochroną międzynarodową. 

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o niebieskiej karcie w czerwcu 2016 r. jako element powstającej całościowej polityki migracyjnej UE, obejmującej także legalną migrację.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.7.2016

  Kiedy mamy do czynienia z telepracą i jakie są problemy z tym związane?

  Coraz częściej pracownicy świadczą pracę w formie telepracy. Jednakże pojawiają problemy interpretacyjne kiedy mamy do czynienia z tą formą pracy?. Przede wszystkim należy podkreślić, że regulacja (...)

 • 22.6.2017

  Wspólność majątkowa małżonków nie taka zła

  W kontekście ochrony majątku prywatnego przed roszczeniami wierzycieli najczęściej prezentowany jest pogląd, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie tzw. intercyzy przez małżonków. W (...)

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 26.8.2017

  Polska przeciw relokacji

  Szef MSWiA podpisał kolejną odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące nieprzyjmowania imigrantów do Polski.

 • 20.3.2017

  Ochrona graczy przed hazardem

  Ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz ograniczenie „szarej strefy” w grach hazardowych – to główne cele nowelizacji ustawy hazardowej. Nowe przepisy wchodzą (...)