Postępowanie administracyjne

Obywatelstwo

Nawigacja dla powracających

Wczoraj w Londynie, premier Donald Tusk zainaugurował program informacyjny „Masz PLan na powrót?". To program wsparcia ułatwiający Rodakom, którzy zdecydowali się opuścić kraje emigracji, powrót do Polski. Przygotowany został przez rząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami. W najbliższych miesiącach jego działaniami objęte zostaną wszystkie kraje, w których czasowo przebywają Polacy. 

Badania dowodzą, że większość Polaków przebywających w krajach Unii Europejskiej, deklaruje chęć powrotu do kraju w najbliższych latach. Na wzrost tendencji powrotnych wpływają obecnie uwarunkowania makroekonomiczne: pogarszająca się sytuacja gospodarcza w krajach zachodnioeuropejskich (zwłaszcza w Irlandii i Wielkiej Brytanii), spodziewane skutki kryzysu rynków finansowych oraz dobre, bardziej obiecujące niż w innych państwach europejskich perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Głównym celem programu „Masz PLan na powrót?" jest dostarczenie Polakom, którzy rozważają lub już podjęli decyzję o powrocie do kraju, niezbędnych informacji pozwalających odpowiednio przygotować się do powrotu oraz ponownie „zadomowić" się w Polsce. 

- Masz PLan na powrót?" nie jest programem promocji Polski ani kampanią mającą wpływać na indywidualne decyzje naszych Rodaków o życiu poza granicami Polski czy o powrocie do kraju - komentuje Michał Boni, sekretarz stanu w kancelarii premiera i szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. I dodaje: - Inicjowaliśmy ten projekt jako wspólny, międzyresortowy wysiłek administracji na rzecz stworzenia systemowego rozwiązania, które ilustrowałoby dwie zasady: po pierwsze, administracja winna służyć wszystkim obywatelom w taki sam sposób, bez względu na to czy przebywają w kraju, czy też poza jego granicami. Po drugie, skoro Polacy tak chętnie korzystają z jednej z podstawowych wolności na jakich ufundowana jest UE tj. ze swobody przepływu osób, administracja musi sprostać ich nowym oczekiwaniom i potrzebom w tym zakresie. Program konsultowaliśmy z ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w doradztwie obywatelskim. Chcieliśmy stworzyć system, który będzie pomagał rozwiązywać konkretne, często bardzo indywidualne problemy Polaków wracających do kraju.

 
W ramach programu wsparcia „Masz PLan na powrót?" przygotowano specjalny poradnik zatytułowany „Powrotnik. Nawigacja dla powracających" dla osób, które zdecydowały się na powrót do kraju. Ma on formę praktycznych odpowiedzi na pytania, które zostały zebrane w wyniku analizy problemów, z jakimi borykają się powracający do kraju. Poradnik będzie dostępny w polskich placówkach konsularnych, polonijnych instytucjach społeczno-kulturalnych, w wybranych tytułach prasy polonijnej oraz w specjalnie przygotowanym serwisie internetowym http://www.powroty.gov.pl/. Na portalu każdy z internautów, obok aktualnych informacji na temat problemów związanych z ponowną organizacją życia i pracy w Polsce uzyskać może praktyczne i konkretne odpowiedzi na pytania zadane w formie elektronicznej. Odpowiedzi udzielają - nie później niż po upływie 14 dni od daty zarejestrowania przez system internetowy - eksperci, wyspecjalizowani pracownicy Europejskich Służby Zatrudnienia (EURES) oraz pracownicy ministerstw i wybranych urzędów państwowych.Więcej informacji na temat programu „Masz PLan na powrót ?" udzielają:
Dr Maciej Duszczyk - Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
tel. +48 608350356
Dr Paweł Kaczmarczyk - Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
tel. +48 604836569
Janusz Grzyb - Dyrektor Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
tel. +48 22 661 12 46

Źródło: www.kprm.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.1.2018

  Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

  Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej, muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 28.4.2017

  Zwolnienia od VAT

  Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów (...)

 • 14.7.2018

  Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

  Resort pracy przedstawił propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. 

 • 26.5.2017

  Praca za granicą

  Prawo UE zapewnia obywatelom państw Unii Europejskiej (a więc też obywatelom RP) oraz państw EOG i Szwajcarii możliwość pobytu i zamieszkania w innym (niż ich państwo pochodzenia) państwie UE/EOG (...)