Pozostałe

Polsko-łotewskie recepty na kryzys

Sposoby pobudzenia gospodarki i perspektywy wyjścia z kryzysu były tematem rozmów wicepremiera Waldemara Pawlaka z przewodniczącym parlamentu łotewskiego Gundarsem Daudze. Spotkanie odbyło się 18 marca br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Pawlak przedstawił działania rządu polskiego na rzecz ograniczenia skutków kryzysu. - Chcemy sprawniej wykorzystać środki europejskie także na inwestycje publiczne - powiedział szef resortu gospodarki. Dodał, że uelastyczniane są zasady wypłacania funduszy strukturalnych. - Uruchamiamy mechanizm zaliczkowania dla beneficjentów, szczególnie w sektorze budowlanym - wymienił.

Jak poinformował, kryzys dotknie polską gospodarkę w mniejszym stopniu niż inne państwa europejskie. - Dzięki temu Polska będzie atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych inwestorów. Przedsiębiorcy, którzy lokują swoje inwestycje na terenie specjalnych stref ekonomicznych, mogą liczyć na wsparcie, m.in. w postaci zwolnień podatkowych - podkreślił wicepremier Pawlak. Przypomniał, że w ubiegłym roku zagraniczni przedsiębiorcy zainwestowali w Polsce 12 mld euro.

- Wysoki kurs euro spowodował wzrost atrakcyjności polskiego eksportu oraz konkurencyjność produkcji krajowej w porównaniu do towarów importowanych - podsumował wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Przewodniczący parlamentu Gundars Daudze przyznał, że podobne działania podjęła także Łotwa. - Wiele inwestycji na Łotwie również jest finansowanych z funduszy europejskich. Dzięki temu zapewniamy napływ dodatkowych środków do budżetu i stymulujemy przedsiębiorców poprzez tworzenie nowych miejsc pracy - wymienił.

Poinformował również, że rząd łotewski opracował gospodarczy plan stabilizacyjny i otrzymał międzynarodowe gwarancje 7,5 mld euro pożyczki. - Pozwoli to rozwiązać problemy krótkoterminowe i ustabilizować rozwój gospodarczy - podkreślił. Podziękował również stronie polskiej za solidarność i pomoc finansową w postaci 100 mln euro kredytu.

Przewodniczący Daudze potwierdził determinację Łotwy w utrzymaniu stabilnego kursu waluty tego kraju oraz zamiar przystąpienia do strefy euro w perspektywie 2012 r.

- Bardzo ważne jest, abyśmy w czasie kryzysu potrafili wykorzystać wspólny potencjał nowych krajów UE i możliwości współpracy regionalnej - podsumował minister gospodarki Waldemar Pawlak.

 

Łotwa jest 21 partnerem Polski na świecie pod względem wielkości polskiego eksportu - z udziałem 0,78 proc. oraz 47 pod względem importu z tego kraju z udziałem zaledwie 0,1 proc. Polska jest ważnym partnerem Łotwy, zajmuje 8 miejsce z udziałem 5,5 proc. w jej obrotach. W eksporcie Polski dominują wyroby wysoko przetworzone: maszyny i urządzenia mechaniczne, produkty spożywcze, wyroby metalurgiczne, produkty przemysłu chemicznego, pojazdy, tworzywa sztuczne. Natomiast w imporcie dominującą rolę odgrywają produkty metalurgiczne, drewno oraz wyroby przemysłu maszynowego.  

Źródło: www.mg.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.2.2018

  Zbliżają się e-recepty

  Rządowy projekt ma umożliwić wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 • 22.3.2018

  E-recepty nadchodzą

  Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dzięki niej będzie mogła być wystawiana elektroniczna recepta.

 • 11.1.2019

  Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

  Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji (...)

 • 27.1.2018

  Będzie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej?

  Rządowy projekt przewiduje, iż utworzony zostanie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego działalność ma służyć wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy (...)

 • 7.5.2017

  Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych stypendiów

  Minister Rozwoju i Finansów wydał 2 rozporządzenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)