Stosunek pracy

Pozostałe

Pozostałe

Pora na redukcję biurokracji

11 marca br. Rada Ministrów przyjęła, zaproponowany przez Ministra Gospodarki, cel redukcji obciążeń administracyjnych w priorytetowych obszarach polskiego prawa. Do końca 2010 r. mają one zostać zmniejszone o 25 proc.

Redukcja obejmie następujące dziedziny prawa: środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie społeczne, prawo działalności gospodarczej, prawo probiercze, usługi turystyczne, prawo pracy.

Efektem tych działań ma być eliminacja lub uproszczenie obowiązków związanych ze sprawozdawczością, znakowaniem, wypełnianiem formularzy i druków czy przechowywaniem dokumentów i danych wynikających z kilkudziesięciu ustaw regulujących wymienione obszary.

Rada Europejska na posiedzeniu w marcu 2007 r. zobowiązała Komisję Europejską do redukcji do 2012 r. obciążeń administracyjnych wynikających z prawa wspólnotowego o 25 proc. Taki sam obowiązek został nałożony na państwa członkowskie. 14 państw wyznaczyło już 20 proc. lub 25 proc. cel redukcji obciążeń administracyjnych.

Siedem państw przeprowadziło pomiary bazowe obciążeń w prawie krajowym. KE proponuje, aby państwa, które nie wyznaczyły jeszcze celów redukcji, zrobiły to przed zaplanowanym na 14–15 marca br. wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej.

W 2007 r. Ministerstwo Gospodarki realizowało projekty identyfikacji i pomiaru obciążeń administracyjnych w wybranych priorytetowych obszarach. Pomiary te objęły m.in.: środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie społeczne, prawo działalności gospodarczej, prawo probiercze. Łącznie zbadano 50 ustaw, w których zidentyfikowano ponad 700 obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców.

Z punktu widzenia obciążeń administracyjnych najbardziej kosztownymi są przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego. Nakładają one na przedsiębiorców aż 91 obowiązków informacyjnych, które w skali roku generują koszty w wysokości ponad 21 mld zł. Natomiast regulacje dotyczące działalności gospodarczej każdego roku kosztują polskie firmy ponad 19 mld zł, nakładając na nie 50 obowiązków informacyjnych.

Według przewidywań międzynarodowych ekspertów długoterminowym efektem redukcji obciążeń o 25 proc. może być w Polsce wzrost PKB nawet o 1,9 proc. Holenderskie Biuro ds. Analiz prognozuje, że 25 proc. redukcja obciążeń administracyjnych przyczyni się do wzrostu wydajności pracy w Polsce o 2,4 proc.

Źródło: www.mg.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

  Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - (...)

 • Aby dalej otrzymywać świadczenie 500+, złóż wniosek

  Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia (...)

 • Pora na „Głos Przedsiębiorcy”

  „Głos Przedsiębiorcy” – tak nazywa się zaktualizowana zakładka w portalu biznes.gov.pl, której zadaniem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. (...)

 • Pora na dialog z młodym pokoleniem...

  Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania (...)

 • Pora na wnioski o pomoc suszową

  Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 (...)

NA SKÓTY