Przyjazne pokoje przesłuchań w sądach

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłosił konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania.

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje działania na rzecz przesłuchiwania dzieci-świadków przestępstw w warunkach zmniejszających stres. W tym celu przystąpiło do powstałej z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.

W latach 2008-2010 wypracowano standardy, jakim winny podlegać pomieszczenia, w których są przesłuchiwane dzieci oraz standardy przesłuchań. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do sądów informację o opracowaniu standardów z rekomendacją tworzenia i wykorzystywania takich pomieszczeń. Jeżeli pomieszczenie spełnia wymienione standardy, podmiot, który nim dysponuje, może otrzymać certyfikat miejsca przyjaznego dla przesłuchiwanego dziecka, tzw. przyjaznego pokoju przesłuchań. Tryb przyznawania certyfikatu określiły Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. wprowadziła do polskiego systemu prawnego obowiązek prowadzenia przesłuchań małoletnich świadków w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Obowiązek ten dotyczy również prowadzenia przesłuchań dorosłych pokrzywdzonych w sprawach.

Ustawodawca zastrzegł, że jeżeli na obszarze sądu nie jest dostępne pomieszczenie spełniające wymogi określone w rozporządzeniu, to przesłuchania w trybie art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego można przeprowadzać w innym miejscu, ale nie dłużej niż do dnia 27 lipca 2015 r.

Obecnie na terenie kraju, w sądach, oraz innych placówkach działa 86 przyjaznych pokoi przesłuchań, które posiadają certyfikat przyznany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundację Dzieci Niczyje.

Ogłoszony konkurs przewiduje utworzenie w sądach rejonowych minimum 20 kolejnych pomieszczeń, spełniających kryteria do otrzymania certyfikatu przyjaznego pokoju przesłuchań.

Na realizację zadania przewidziano ogółem kwotę 670 tys. zł. Maksymalna kwota sfinansowania utworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań nie może przekroczyć 33,5 tys. zł.

Konkurs jest organizowany w związku z wdrażaniem projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Norweski Mechanizm Finansowy stanowi formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Królestwo Norwegii, Polsce i 14 innym państwom członkowskim UE. Głównym celem NMF jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a obdarowywanym państwem.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r.

Za ms.gov.pl/

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.4.2015

  Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

  Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo.

 • 25.9.2019

  Sądy usprawnią obsługę interesantów

  Formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić (...)

 • 24.3.2017

  Zarządzanie sądami

  Przyjęta przez parlament nowelizacja dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności (...)

 • 21.2.2019

  Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

  Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu (...)

 • 8.3.2018

  Planowana reforma prawa rodzinnego

  Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa (...)