Strategia Produktywności 2030

Strategia produktywności 2030 to przygotowywany w MRiT dokument, który wyznacza cele i kierunki interwencji państwa w obszarze polityki przemysłowej, polityki innowacyjności czy polityki eksportowej. Będzie także stanowić podstawę do wydatkowania środków pochodzących z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 2021-2027. Celem Strategii jest wzrost produktywności oparty o wykorzystanie wiedzy oraz nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych. 

Porady prawne

Co przewiduje proponowana Strategia Produktywności 2030?

Kondycja polskiego przemysłu jest bardzo dobra. Wskazują na to dane dot. produkcji przemysłowej z końcówki roku. W listopadzie odnotowaliśmy wzrost na poziomie 15,2% r/r wobec oczekiwań rynkowych, które kształtowały się na poziomie 8,5%. Pozytywnie zaskoczyły wyniki produkcji budowlanej oraz sprzedaży detalicznej – również znacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Jednak utrzymanie tego pozytywnego trendu w dłuższej perspektywie wymaga intensywnego unowocześnienia naszego przemysłu.

- "W Strategii Produktywności 2030 zaprojektowaliśmy działania nakierowane na stworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na  wiedzy i innowacyjnych technologiach cyfrowych. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w przesuwaniu się w górę łańcuchów produkcji. Drogą do tego jest przejście do wykonywanie coraz bardziej zaawansowanych zadań i wytwarzanie bardziej złożonych produktów. Firmy, które korzystają z możliwości, jakie daje im cyfryzacja produkcji, uzyskują wymierne korzyści ekonomiczne. Dlatego chcemy wspierać przedsiębiorców w tej transformacji. Za sprawą Strategii Produktywności przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów czy szkoleniu pracowników, ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m.in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu" - powiedział Mariusz Jerzy Golecki, Wiceminister Rozwoju i Technologii odpowiedzialny za wdrożenie Strategii.

Strategia Produktywności 2030 jest jedną z 9 strategii zintegrowanych z Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i stanowi jej rozwinięcie w obszarze gospodarczym. Aktualizuje, uzupełnia i rozwija Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, która  obowiązywała do 2020 r.

Działania Strategii podzielono na 7 obszarów, które potraktowane łącznie oddziałują kompleksowo na otoczenie przedsiębiorstw. Obszary te wyznaczają najistotniejsze dla współczesnej gospodarki czynniki produkcji – zasoby naturalne, praca i kapitał ludzki, inwestycje w kapitał trwały, wiedza, organizacja i instytucje, dane – oraz, odpowiadający na wyzwanie wzrostu skali działalności, obszar umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Harmonogram prac

15 grudnia br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii produktywności 2030. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego nie zgłosili uwag krytycznych do dokumentu przedstawionego przez MRiT.

W dalszej kolejności Projekt zgłoszony zostanie do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie Stały Komitet Rady Ministrów. Po potwierdzeniu Projektu przez SKRM zostanie on skierowany do Rady Ministrów, które zdecyduje o jego przyjęciu.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika