Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Pytanie:

"Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do wystawienia świadectwa zgodności? Jakie certyfikaty, świadectwa itp. będą musiały posiadać urządzenia telekomunikacyjne, aby mogły być oferowane na polskim rynku?"

Odpowiedź prawnika: Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikat zgodności CE dopuszcza produkt do użytku na terenie Polski oraz innych krajów UE. Wniosek, w celu dopuszczenia do użytku urządzeń telekomunikacyjnych na terenie RP posiadających już znak CE nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych certyfikatów.

Nie znamy szczegółów Pana działalności, radzimy jednak uwzględnić także tzw. obowiązkowe certyfikaty ISO. Oczywiście konieczność ich uzyskania uzależniona jest od tego, o jakie konkretnie wyroby chodzi. Warto jednak pamiętać, że certyfikacja ISO dzieli się na obowiązkową i dobrowolną.

Do wspomnianych certyfikacji ISO należy - między innymi - znak bezpieczeństwa „B” – zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Inny to znak jakości „Q” zastrzeżony na rzecz PCBC S.A., który może być przyznawany wyrobom krajowym i zagranicznym produkowanym seryjnie charakteryzującym się ponadstandardową niezawodnością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, z także znacznie niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością oraz spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.

Poza tym znak ekologiczny, który mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu. Czy też certyfikat zgodności, który mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne spełniające wymagania odpowiednich norm krajowych, międzynarodowych i innych dokumentów normatywnych.

Certyfikat zgodności EC (WE) – dokument wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną lub przepisem prawnym, znak zgodności z PN – potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami PN, certyfikat zgodności dodatkowo uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa – certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wymienionych w dokumencie odniesienia i dodatkowo uprawniający posiadacza certyfikatu do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, certyfikat CB – dokument stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa norm międzynarodowych (Publikacji IEC), wydany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE, certyfikat CCA (CENELEC Certification Agreement) – dokument wydawany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez CENELEC potwierdzający spełnienie przez wyrób wymienionych w nim norm europejskich i innych dokumentów normalizacyjnych, certyfikat rolnictwa ekologicznego – dokument potwierdzający, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, certyfikat odporności na detonację dokument potwierdzający, że nawóz wytworzony do celów nawozowych i zawierający więcej niż 28% masowych azotu w przeliczeniu na azotan amonu, przeszedł pomyślnie test odporności na detonację.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika