e-prawnik.pl Porady prawne

Dane na stronie internetowej firmy

Pytanie:

Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dane na stronie internetowej firmy

16.4.2005

Faktycznie w pierwszej kolejności, przedsiębiorca powinien spełniać wymogi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jej artykułem 21 jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

  • firmy przedsiębiorcy;  
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 
    siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Pozostałe wymagania określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z jej artykułem 5 usługodawca ma obowiązek podać, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe. Te informacje podstawowe to:

  • adresy elektroniczne,
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.

Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, ma także obowiązek podać również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia (np. sprzedaż w sklepie internetowym broni).

Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:

1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres (np. w przypadku pośrednika nieruchomościami, gdy ten wykonuje swoje usługi także w drodze zamówień drogą e-mailową, wskazanie osó, które dla tego pośrednika pracują, są umocowane do dokonywania czynności w jego imieniu),
2) samorząd zawodowy, do którego należy (np. w przypadku architekta oferującego swe usługi przez internet wskazanie samorządu architektów, konkretnej rady okręgowej, czy tym podobnej),
3) tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,
4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr (znowu przykład pośrednika nieruchomościami - wskazanie numeru pod którym jest wpisany w rejestrze pośredników oraz numer licencji),
5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Poza tym usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ