e-prawnik.pl Porady prawne

Instalacji odgromowa

Pytanie:

Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela takiego budynku założenia na nim instalacji odgromowej? Jeśli tak, to czy instalacja ta podlega okresowym przeglądom i kto takich przeglądów powinien dokonywać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Instalacji odgromowa

30.7.2004

Kwestia ta regulowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku. Do podstawowych obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy: 1) badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia, 2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, 3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian, 4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy, 5) w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Instalacji odgromowa

Kejt

19.2.2015 15:17:21

Re: Instalacji odgromowa

Co jeśli kamienica jest z 1970 r? Wtedy prawo nie obowiązywało, a przecież nie działa wstecz?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ