Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

Pytanie:

Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać taką kamizelkę, ale po uprzednim przewierceniu tak, aby była pozbawiona funkcji ochronnej. Podobno takie są przepisy. Czy rzeczywiście wynika to z przepisów prawa i z jakich, bo dla mnie jest to nielogiczne, że mam ważne pozwolenie na broń, a nie mogę zabezpieczyć się przed oddaniem w moją stronę strzału?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię sprzedaży kamizelek kuloodpornych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 roku (Dz.U. 2002.156.1303 ze zm., dalej rozporządzenie). Zgodnie z par. 10 ust. 1 tego rozporządzenia wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się:

1) przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ;

3) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej). Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia wystawionego przez właściwy organ;

4) innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych.

Kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że istotnie sprzedaż kamizelek kuloodpornych podmiotom innym niż wymienione powyższej jest zakazana. W szczególności nie ma znaczenia, że kupujący dysponuje pozwoleniem na broń, gdyż przepisy Ustawy o broni i amunicji nie dają podstaw do takiej interpretacji zakresu tegoż pozwolenia. Zakładamy, że z powyższych powodów zbywca oferuje przewiercenie kamizelki przed jej sprzedażą – co ma na celu faktyczne pozbawienie jej cech kamizelki kuloodpornej. W przeciwnym wypadku nie może jej bowiem legalnie sprzedać osobie, która nie mieści się w zakresie podmiotów wymienionych w zacytowanym przepisie rozporządzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

tusek

16.1.2019 18:30:47

Re: Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

Kamizelke kulodporna wymyslila kobieta-Polka takze ciagnac druta... kamizelki dla kazdego Polaka!

Stek bzdur

16.1.2019 1:15:26

Re: Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

Kamizelkę na wyrób policyjny i cywilny dzieli tylko deklaracja producenta, stąd bez problemu w Polsce funkcjonuje sprzedaż osłon balistycznych spełniających te same normy co wojskowe/policyjne. Po prostu cywilne mają metkę "wyrób na rynek cywilny".

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.11.2018

  Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • 28.5.2010

  Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)

 • 9.11.2004

  Zawarcie i rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy

  Stronami umowy o elektroniczny instrument płatniczy jest wydawca i posiadacz. Ustawa sama precyzuje kto jest, może być posiadaczem w jej rozumieniu. Posiadacz bowiem to osoba fizyczna, osoba prawna (...)

 • 21.8.2018

  Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)