Nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Pytanie:

"Co grozi za nielegalne przetwarzanie danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych, art. 49 ust. 1 u.o.d.o. stanowi: „Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.Zachowanie sprawcy przestępstwa określonego polega na niedopuszczalnym przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze. Przetwarzanie niedopuszczalne to przetwarzanie niezgodne z u.o.d.o., w szczególności przetwarzanie przez podmiot nielegitymujący się żadną z przesłanek uchylających zakaz przetwarzania wymienionych w art. 23 i 27 czy też przetwarzanie danych osobowych mimo zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8. Użyte w art. 49 określenie „zbiór” stosowane jest w u.o.d.o. na oznaczenie zbiorów ewidencyjnych i zbiorów danych. Dlatego nie jest przestępstwem w rozumieniu art. 49 przetwarzanie danych poza zbiorem ewidencyjnym (danych) (tak Andrzej Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008 rok). Przestępstwo określone w art. 49 u.o.d.o., może być popełnione wyłącznie z winy umyślnej. Mimo że nie jest ono przestępstwem kierunkowym, to wówczas, gdy osoba fizyczna przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach osobistych lub domowych, nie może być mowy o spełnieniu znamion czynu zabronionego określonego w art. 49, ponieważ ustawa o.d.o. nie znajduje zastosowania (tak Andrzej Drozd, op. cit.).

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika