Paszporty

Pytanie:

Wraz z żoną jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Mamy dwoje dzieci, które posiadają paszporty ważne jeszcze na kilka lat. Rozwód będzie orzeczony za porozumieniem stron, a opieka nad dziećmi będzie powierzona żonie. Obecnie żona przechowuje paszporty naszych dzieci. Czy żona po rozwodzie będzie miała obowiązek informowania mnie jako ojca dzieci o ewentualnym wyjeździe dzieci za granicę i czy mogę przed sądem zażądać od żony abym ja przechowywał paszport jednego z dzieci, a paszport drugiego dziecka ona.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o kontaktach rodziców z dziećmi. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Ponadto zgodnie z przepisami rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W orzeczeniu z dnia 6 marca 1985 r. Sąd Najwyższy (sygn. III CRN 19/85) stwierdził, że „Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego". Płynie stąd wniosek, że żona nie tyle co będzie miała obowiązek poinformować Pana o wyjeździe z dziećmi za granicę, co tę kwestię będą musieli Państwo uzgodnić wspólnie. Natomiast, gdy Pan nie zgodzi się na wyjazd, to matka będzie mogła wyjechać z dziećmi za granicę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego (w odniesieniu do wyjazdu na pobyt stały Sąd Najwyższy zajął identyczne stanowisko jak we wcześniejszym orzeczeniu - patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. III CZP 69/71).

Kwestia, który z rodziców będzie przechowywał paszporty dzieci może być uzgodniona przed wydaniem wyroku rozwodowego i jeśli sąd uzna, że jest to zgodne z dobrem dzieci to wyrazi na to zgodę. Można tę kwestię podnieść także przed sądem, w przypadku braku porozumienia rodziców będzie to pozostawione do rozstrzygnięcia sądowi.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kto otrzyma nowe paszporty?

  Wszyscy, którzy od 5 listopada br. będą składali wnioski o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego wzoru. Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą (...)

 • Paszporty w nowym wydaniu

  Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne związane z obchodzoną w tym roku rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 • Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

  Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych. To efekt poparcia Parlamentu Europejskiego dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych (...)

 • Dokumenty publiczne lepiej chronione

  Walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów - to główne cele ustawy o dokumentach publicznych, która (...)

 • Jak uzyskać paszport?

  Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, (...)

NA SKÓTY