Przywóz leków z Egiptu

Pytanie:

"Za miesiąc wyjeżdżam na krótki urlop do Egiptu. Kolega-sportowiec prosił mnie o przywiezienie stamtąd środków dopingujących (sterydów anabolicznych) w Polsce niedostępnych, albo dostępnych jedynie na receptę. W Egipcie można je natomiast legalnie zakupić w aptece bez recepty. Czy jest jakaś dozwolona ilość (np. nie będąca ilością handlową) danego środka, którą można wwieźć do Polski, czy też jest to zabronione?"

Odpowiedź prawnika: Przywóz leków z Egiptu

Wskazaną kwestię reguluje art. 124 ustawy – prawo farmaceutyczne. Jego brzmienie jest następujące:

Art. 124. Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Natomiast art. 3 ustawy stanowi, że do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem". Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy – prawo farmaceutyczne, nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Dyskusyjne jest jednak to, czy sterydy w ogóle można zakwalifikować jako „produkt leczniczy”. Zgodnie z ustawową definicją, jest to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;

 

Chęć przywozu środków wyłącznie na własny użytek nie zmienia faktu, że już sama próba wwiezienia środków nie dopuszczonych do obrotu na polskim rynku może zostać zakwalifikowana jako usiłowanie popełnienia przestępstwa. W takim przypadku Pańska odpowiedzialność wynikać będzie z art. 13 par. 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Nie wpłynie to jednak na obniżenie wymiaru kary, gdyż w takim przypadku sąd wymierzy karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

 

Stanowczo odradzamy przywóz jakichkolwiek środków dopingujących z Egiptu do Polski ze względu na ryzyko skonfiskowania ich przez urząd celny i pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej. Szanse na skuteczną obronę przed sądem np. przez wskazanie, że dane środki były przewożone wyłącznie na własny użytek, byłyby niewielkie.

Możemy również wskazać, że niedawno w naszej praktyce mieliśmy do czynienia z niemal identyczną sytuacją – osobą, która zakupiła w Egipcie anaboliki na własny użytek (które w Polsce dostępną są na receptę; nie była to przy tym bardzo duża ilość) i przywiozła je do Polski. Środki te zostały skonfiskowane przez urząd celny na lotnisku, a wobec tej osoby toczy się postępowanie karne o przestępstwo z art. 13 par. 1 k.k. w związku z art. 124 prawa farmaceutycznego. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika