Prawo karne: Przestępstwo - Porady prawne

Podanie nieprawdy notariuszowi

Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego (...)

Fałszywe zeznania w procesie cywilnym

Jaka jest odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań w procesie cywilnym?|

Alkohol i opieka nad dziećmi

Czasami znajomi podrzucają mi swoje dzieci, abym na nie kilka godzinek zerknął. Słyszałem z prasy o sprawach karnych dla opiekunów w stanie nietrzeźwym zajmujących się dziećmi. Czy jak podrzucają (...)

Przedawnienie przestępstwa fałszerstwa dokumentu

Przypadkiem odkryłem, że pewna osoba sfałszowała w maju 2001 roku dokument. Podpisała się zamiast mnie na dokumencie, o którym nie miałem pojęcia, że istnieje. Jednak dopiero teraz wyszły na (...)

Odpowiedzialność karna za pisanie pracy dyplomowej

Co może grozić, jakie konsekwencje prawne mogą być wyciągnięte w stosunku do osoby, która zarobkowo trudni sie tzw. "prostytucją intelektualną" to znaczy pisze różnego rodzaju prace licencjackie, (...)

Nauczyciel skazany za przestępstwo umyślne

Wiem, że nauczyciel po skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu karnego traci prawo do wykonywania swego zawodu. Czy dotyczy to wszystkich przestępstw? Czy zakaz jest bezterminowy? Czy skazanie w wyniku prywatnego (...)

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

W jaki sposób można ukarać świadka, który przed sądem skłamał? Są dowody na to, grafolog. Ale sąd nie zajął się kłamstwem świadka. Rozprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść (...)

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Jest sprawa o znęcanie się nad rodziną. Policja wszczęła dochodzenie. Wniosek złożyła żona. Czy żona może się jeszcze wycofać w trakcie dochodzenia, jeśli mąż się poprawił? Czy policja (...)

Próba wyłudzenia odszkodowania

Do tej pory nie miałem konfliktu z prawem, prawdopodobnie zostanie mi udowodniona próba wyłudzenia odszkodowania (kradzież samochodu, z polisy AC, wartość około 10 tyś PLN). Nie będę ukrywał, (...)

Odszkodowanie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Ciąg przestępstw a czyn ciągły

Przeciwko dłużnikowi trwają dochodzenia w związku z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo), jednakże w wielu różnych prokuraturach właściwych dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, bo to on jeździł (...)

Matactwo a art. 244 k.p.k.

Art. 244 k.p.k przewiduje że policjant może zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa gdy zachodzą ku temu przesłanki. Jedną z nich jest przesłanka zatarcia śladów. Czy przesłanka (...)

Ściganie przestępstwa zniesławienia

Z jakiego art. można ścigać za zniesławienie? Czy zajmuje się tym prokurator? Jak można ukarać sprawcę?

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Podczas sprzeczki z moim ojcem, doszło pomiędzy nami do bójki. W afekcie zgłosiłem całą sprawę na policję (powiedziałem że ojciec się nade mną znęca). Teraz żałuję co zrobiłem ,czy mogę (...)

Podrobienie podpisu.

Do mojej siostry przyszło pismo z Urzędu Skarbowego, w chwili doręczenia nie było jej w domu, więc postanowiłam że podpiszę się za nią (jej imieniem i nazwiskiem). Teraz przyszło mi z policji (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym (...)

Przywóz leków z Egiptu

Za miesiąc wyjeżdżam na krótki urlop do Egiptu. Kolega-sportowiec prosił mnie o przywiezienie stamtąd środków dopingujących (sterydów anabolicznych) w Polsce niedostępnych, albo dostępnych (...)

Przestępstwo skutkowe z art. 300 par. 2 kk

Prokurator nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 300 § 2 k.k. Możliwe jednak, że w niedługim czasie wierzytelność zostanie spłacona i wówczas nie byłoby skutku, o którym (...)

Podsłuchiwanie rozmów

Czy za podsłuchiwanie rozmów innych osób można ponieść odpowiedzialność karną?

Treść pornograficzna

Jaką sankcją jest zagrożone prezentowanie treści pornograficznych?

Odpowiedzialność karna za ukrywanie majątku

Art. 300 § 1 kk penalizuje określone zachowania dłużnika skutkujące uszczupleniem zaspokojenia wierzyciela. Czy jeśli w trakcie postępowania karnego dłużnik \"odnajdzie\" schowany majątek jego (...)

Wniosek dowodowy

Z mojego zawiadomienia toczy się śledztwo. Jestem pokrzywdzonym. Złożyłem wniosek dowodowy. Jak wygląda sprawa rozpatrzenia takiego wniosku? Czy prokurator zobowiązany jest w określonym terminie (...)

Nadanie statusu pokrzywdzonego

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób (...)

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia

5 tygodni temu wysłałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sfałszowania mojego podpisu i przywłaszczenia mienia. Do tej pory nie otrzymałem postanowienia, co dalej w sprawie. Rozmawiałem (...)

Postępowanie o zatarcie skazania

Do jakiego organu należy orzekanie w sprawie zatarcia skazania?

Zatarcie skazania na karę grzywny

W jakim terminie następuje zatarcie na karę grzywny?

Odmowa poddania się badaniu wariografem

Czy odmowa poddania się badaniu wariografem, jest równa z przyznaniem się oskarżonego do kłamstwa?

Badanie wariografem w postępowaniu karnym

W jaki sposób w postępowaniu karnym przeprowadza się badanie wariografem?

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Jakie zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej?

Kradzież programu komputerowego

Jak przedstawia się karna odpowiedzialność za kradzież programu komputerowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika