Prawo karne: Przestępstwo - Porady prawne

Ściganie przestępstwa zniesławienia

Z jakiego art. można ścigać za zniesławienie? Czy zajmuje się tym prokurator? Jak można ukarać sprawcę?

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Podczas sprzeczki z moim ojcem, doszło pomiędzy nami do bójki. W afekcie zgłosiłem całą sprawę na policję (powiedziałem że ojciec się nade mną znęca). Teraz żałuję co zrobiłem ,czy mogę (...)

Podrobienie podpisu.

Do mojej siostry przyszło pismo z Urzędu Skarbowego, w chwili doręczenia nie było jej w domu, więc postanowiłam że podpiszę się za nią (jej imieniem i nazwiskiem). Teraz przyszło mi z policji (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym (...)

Przywóz leków z Egiptu

Za miesiąc wyjeżdżam na krótki urlop do Egiptu. Kolega-sportowiec prosił mnie o przywiezienie stamtąd środków dopingujących (sterydów anabolicznych) w Polsce niedostępnych, albo dostępnych (...)

Przestępstwo skutkowe z art. 300 par. 2 kk

Prokurator nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 300 § 2 k.k. Możliwe jednak, że w niedługim czasie wierzytelność zostanie spłacona i wówczas nie byłoby skutku, o którym (...)

Podsłuchiwanie rozmów

Czy za podsłuchiwanie rozmów innych osób można ponieść odpowiedzialność karną?

Treść pornograficzna

Jaką sankcją jest zagrożone prezentowanie treści pornograficznych?

Pokrzywdzony w procesie

Zostałem powiadomiony jako pokrzywdzony o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk. Chodzi o zarzut przywłaszczenia mienia ścisle związany z podrobieniem mojego (...)

Odpowiedzialność karna za ukrywanie majątku

Art. 300 § 1 kk penalizuje określone zachowania dłużnika skutkujące uszczupleniem zaspokojenia wierzyciela. Czy jeśli w trakcie postępowania karnego dłużnik \"odnajdzie\" schowany majątek jego (...)

Wniosek dowodowy

Z mojego zawiadomienia toczy się śledztwo. Jestem pokrzywdzonym. Złożyłem wniosek dowodowy. Jak wygląda sprawa rozpatrzenia takiego wniosku? Czy prokurator zobowiązany jest w określonym terminie (...)

Nadanie statusu pokrzywdzonego

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób (...)

Udział pokrzywdzonego w czynnościach dochodzenia

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę. W zawiadomieniu złożyłem kilka wniosków o przesłuchanie konkretnych osób. Dowiedziałem się, że policjant (...)

Oszkalowany w gazecie

W lokalnej gazecie ukazał się artykuł pod \"znamienitym\" tytułem: \" Jan X: Prezes Y groził mi śmiercią!\", szkalujący owego Prezesa i przenoszący nieprawdziwe treści, godzące w jego dobre (...)

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia

5 tygodni temu wysłałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sfałszowania mojego podpisu i przywłaszczenia mienia. Do tej pory nie otrzymałem postanowienia, co dalej w sprawie. Rozmawiałem (...)

Odszkodowanie w procesie karnym

Jeden z moich dłużników popełnił przestępstwo przywłaszczenia. Sprzedał samochód, który stanowił zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki (przewłaszczenie na zabezpieczenie). Sytuacja bardzo (...)

Odpowiedzialność karna dłużnika za nieinformowanie wierzyciela

Komornik zajmuje rzecz będącą we władaniu dłużnika (np. przewłaszczoną na zabezpieczenie), która jednak nie jest jego własnością. Dłużnik nie informuje o tym fakcie właściciela i ten traci (...)

Odpowiedzialność karna dłużnika

W hipotetycznej sytuacji dłużnik przewłaszcza na rzecz wierzyciela swoją rzecz ruchomą (oznaczoną co do tożsamości) dla zabezpieczenia wierzytelności. Następnie tą rzecz sprzedaje osobie trzeciej. (...)

Postępowanie o zatarcie skazania

Do jakiego organu należy orzekanie w sprawie zatarcia skazania?

Zatarcie skazania na karę grzywny

W jakim terminie następuje zatarcie na karę grzywny?

Odmowa poddania się badaniu wariografem

Czy odmowa poddania się badaniu wariografem, jest równa z przyznaniem się oskarżonego do kłamstwa?

Badanie wariografem w postępowaniu karnym

W jaki sposób w postępowaniu karnym przeprowadza się badanie wariografem?

Przestępstwo zniewagi

Jakie zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa zniewagi?

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Jakie zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej?

Kradzież programu komputerowego

Jak przedstawia się karna odpowiedzialność za kradzież programu komputerowego?

Nieumyślne rozpowszechnianie plików muzycznych bez zgody twórcy

Czy rozpowszechnianie plików muzycznych jest łagodniej karane jeżeli było nieumyślne?

Rozpowszechnianie plików muzycznych bez zgody twórcy

Jakie konsekwencje grożą osobie rozpowszechniającej pliki muzyczne bez zgody ich twórcy?

Ochrona czci człowieka w Kodeksie karnym

Czy cześć człowieka jest chroniona przez przepisy mające charakter karny?

Naruszenie miru domowego

Czy można żądać ukarania za naruszenie miru domowego?

Penalizowanie zachowań polegających na zniesławianiu

Jakie zachowania penalizuje typ czynu zabronionego, określany jako zniesławianie?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika