e-prawnik.pl Porady prawne

Odmowa poddania się badaniu wariografem

Pytanie:

Czy odmowa poddania się badaniu wariografem, jest równa z przyznaniem się oskarżonego do kłamstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odmowa poddania się badaniu wariografem

28.4.2012

Słusznym jest pogląd wyrażony przez Lecha Paprzyckiego -Badanie poligraficzne może być przeprowadzone tylko za zgodą osoby podejrzanej, co wynika przede wszystkim z istoty tego badania, natomiast stwierdzenie tego w art. 192a § 2 kpk ma dodatkowo charakter gwarancyjny. Osoba podejrzana może, wobec tego, sprzeciwić się, pozbawionej zresztą merytorycznej wartości, próbie przymusowego badania tego rodzaju. Co oczywiste, odmowa poddania się badaniu poligraficznemu nie może mieć żadnych ujemnych skutków procesowych dla osoby podejrzanej, poza tym, że nie zostanie ona, w każdym razie na tym etapie postępowania, wyeliminowana z kręgu osób podejrzanych (podejrzewanych). W dalszym toku postępowania, już po jego wszczęciu i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa, w związku z którym ktoś był osobą podejrzaną, do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, fakt niepoddania się badaniu z zastosowaniem środków technicznych określonych w art. 192a § 2 kpk nie może mieć żadnego negatywnego skutku procesowego dla tej osoby. -Grajewski J. (red.), Paprzycki L.K., Steinborn S. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-424 k.p.k. LEX, 2010.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ