Fałszywe zeznania w procesie cywilnym

Pytanie:

"Jaka jest odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań w procesie cywilnym?|"

Odpowiedź prawnika: Fałszywe zeznania w procesie cywilnym

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań regulują przepisy kodeksu karnego (kk). Zgodnie z art. 233 § 1 kk - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

"Postępowanie sądowe" oznacza postępowanie przed Sądem Najwyższym, sądem powszechnym (w procesie cywilnym, czy karnym), administracyjnym lub wojskowym.

Dowodem są m.in. zeznania świadków, zeznania strony.
Jednakże warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Zgodnie z art. 266 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd przed przesłuchaniem świadka uprzedza go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Nadto, poza wyjątkami wskazanymi w przepisie art. 267 kpc, sąd odbiera od świadka przyrzeczenie (art. 266 § 3 kpc).

Natomiast w myśl przepisów art. 303 i art. 304 kpc sąd przesłuchuje najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia.  Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd jedynie uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Dopiero przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Zatem pierwsze składane przez stronę zeznania w procesie cywilnym nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 233 § 2 kk.

Należy dodać, że w myśl przepisu art. 233 § 3 kk nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
Poza tym, w oparciu o przepis art.. 233 § 5 kk sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
 1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

Występek z art. 233 kk ścigany jest w trybie z oskarżenia publicznego. W razie stwierdzenia przez sąd, iż doszło do składania fałszywych zeznań, sąd winien zawiadomić o powyższym Prokuraturę.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Edward 2021-01-31 18:19:07

  Witam Złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie, na co żona sie zgodziła. W maju zeszłego roku sąd orzekł rozwód bez winy a żona zaskarżyła go, ale tylko co do wysokości alimentów na dwójkę synów, chociaż i tak alimenty sa duże. Na drugim i ostatnim posiedzeniu żona i jej adwokat dużo skłamali. Ja nie miałem adwokata. Oczerniali mnie, mówili że piłem i dwa razy ją pobiłem. Chcieli wzbudzić na sądzie litość, 3 kobiety. Kłamali że żona nie ma majątku, chociaż ma, a ja niby mam wielki majątek, chociaż to akurat w spadku głównie siostra dostała, bo mieszka z mamą. Ja nie miałem adwokata, a po tych kłamstwach sąd już nie chciał mnie słuchać, bo mogłem mówić wcześniej. Tylko że oni wcześniej tak bezczelnie nie oszukiwali. Chcę wiedzieć, czy jestem rozwiedziony? Jeden prawnik mi powiedział, że rozwiedziony jestem, bo żona tego nie zaskarżyła. Ale niedawno inny mi mówił, że skoro wyrok jest zaskarżony to nie obowiązuje i nie jestem jeszcze po rozwodzie. Po drugie, czy w apelacji mogę zażądać, żeby żona i adwokat składali zeznania po przysiędze, żeby mówili prawdę? Wypytałbym ich o to samo, o czym mówili wcześniej. Podobno można kupić płyty z nagraniem posiedzenia, gdyby sobie samym zaprzeczali, to bym im zarzucił fałszywe zeznania. Czy mogę w ostatnim słowie pytać i żonę, i adwokata, a w razie czego ich oboje zaskarżać? Przecież łatwo w razie czego udowodnić, że ma z rodzeństwem działkę z domem po rodzicach, i że oszukiwała. pozdrawiam, Edward

 • Adam 2018-05-27 23:50:38

  W mojej sprawie świadek w osobie zarządcy wspólnoty skłamał by usprawiedliwić absurdalną teść uchwały którą zaskarżyłem. Wykazałem to kłamstwo w piśmie procesowym (załączony dowód) a sędzia nie dość że to olał to na dodatek przegrałem. Jakie to wszytko polskie.

 • Mikołaj J 2015-12-11 17:59:36

  Witam. Mam 14 lat i dzisiaj poszedłem na policje w sprawie o dopalacze które paliłem a przy okazji mój ojciec powiedział o telefonie który ostatnie mi ''zginął'' Na policjii powiedziałem ,ze chcłopak z pod dopalaczy mi go ukradł a tak na prawde zastawiłem go u chłopaka za 20 zł a on na drugi dzień miał przyjechać i mi go oddać za 25zł. Co mi za to grozi i czy najlepsze było by żebym poszedł na policje i to odkręcił ??

 • Zenon Kozłowski 2015-06-23 11:15:35

  To co opisuje powyżej ta Pani że ma 75 lat i bedzie miała hospicjum lepsze w wiezieniu niz na wolności bo ją zapewne niestać jest logiczne. Potwierdzam ,że mam podobny przypadek podrobienia - bardziej udowodniony . Ponieważ juz od 2004r w mojej sprawie wiadomo,że posłuzono się podrobionym podpisem (to wykazał grafolog prokuraturyi drugi grafolog administracyjny takze ) ale ,że nie byli nieświadomi , że to podrobiony podpis choć ich pisemnie o tym powiadomiłem przed jego uzyciem to mimo tego powiadomienia i grafologa byli a co dziwniejsze są nadal nieświadmi i nadal posługują się nim jako autentycznym jego skutkami w pismach procesowych - radca prawny . To zjawiasko ma miejsce już w conajmniej 10 WSA i kilku sądach cywimych. Kończy się w apelacyjnym ,tym że skutki podrobionego podpisu wywołały skutki prawne- oczywicie innymi słowami. Wszelkie procedury są już zbyteczne skoro podrobiony podpis spowodował skutki prawne. Mamy nowe zjawisko uwielbiania skutków użycia podrobionych podpisów - dokumentów w majestacie rzekomego prawa.

 • Edward Nietresta 2014-03-29 11:02:57

  z płatnościami czynszu przedstawiając dowody moich wpłat bankowych i tak za styczeń 2007r.kwota 91,59zł.oraz za luty 2007r.221,59zł.[moja wpłata zaliczki z uchwały to:1,20zł.za m/2 x 54m/2 = 64,80zł.]Kwoty te przewyszszały ustaloną zaliczkę. Na dowodzie wpłaty za styczeń i luty 2007r. wpłaciłem 450zł.w tym była wpłata 320zł. na Fundusz Remontowy.Czyli 450-320=130zł,czynszu na styczeń i luty 2007r.W płaciłem więcej bo zaliczka 64,80 a moja wpłata na każdy miesiąc to 65,00zł.Pełnomocnik i świadek tak zbajerowali sędziego,że zasądził mi bym drugi raz zapłacił za te miesiące i oczywiście koszty procesu.Sędzia bezczelny z orłem na piersiach wydał wyrok skazujący mnie na ponowną zapłatę z urojenia świadków.SO.w Tarnobrzegu zaklepał ten fałsz oddalając moją apelację,tym samym radca prawny nabył prawo nazywania mnie złodziejem a czyni to często w urzędach i miejscach publicznych np.na zebraniu wspólnoty pierwsze słowa skierowane były do mnie co ja tu robię a następne do zgromadzonych:ten człowiek okradł waszą wspólnotę mieszkanców.Pytam czy posłużyć sie kałachem i posłać śędziów i świadków na łączkę do Piotra,bo tak myślę,że dożywotka by była lepsza jak plama na honorze mam 75 lat i tak skrócona dożywotka w więzieniu by mi pasowała lepiej jak hospicjum.Zdeterminowany chamstwem w sądzie,Edward Nietresta,Popiełuszki 39/16 Stalowa wola 37-450.Ukłony.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika