Próba wyłudzenia odszkodowania

Pytanie:

"Do tej pory nie miałem konfliktu z prawem, prawdopodobnie zostanie mi udowodniona próba wyłudzenia odszkodowania (kradzież samochodu, z polisy AC, wartość około 10 tyś PLN). Nie będę ukrywał, że w obecnej chwili bardzo żałuję tego co zrobiłem. Jak się bronić, co mi grozi, na jak dalece posuniętą łaskawość wymiaru sprawiedliwości mogę liczyć, ponadto czy mój pracodawca zostanie powiadomiony o zajściu (pracuję w Spółce z o.o.)? "

Odpowiedź prawnika: Próba wyłudzenia odszkodowania

Przestępstwo wyłudzenia odszkodowania polega na spowodowaniu, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, zdarzenia będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Osoba, która popełniła taki czyn podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest dobrowolne zapobieżenie wypłacie odszkodowania. Musiałoby to jednak nastąpić jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego.  Jeżeli nie ma już szans na podobne działanie, pozostaje staranie się o nadzwyczajne złagodzenia kary. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to uzasadnione w Pana sytuacji.

Przykładami sytuacji, w których sąd może zdecydować o nadzwyczajnym złagodzeniu kary są stuacje, gdy:

  1. pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,
  2. ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,
  3. jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek związany z popełnionym przestępstwem.

Musi jednak wystąpić dodatkowa przesłanka, które wskaże, że nawet najniższa kara, jaką może orzec sąd za dany czyn byłaby niewspółmiernie surowa.

Przepisy nie przewidują obowiązku powiadomienia pracodawcy o tym, że jeden z jego pracowników popełnił przestępstwo. Jeżeli jednak pracodawca zdobędzie taką informację, a przestępstwo, którego dopuścił się pracownik uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem (lub jest oczywiste), to pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika.

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika