Kradzież programu komputerowego

Pytanie:

"Jak przedstawia się karna odpowiedzialność za kradzież programu komputerowego?"

Odpowiedź prawnika: Kradzież programu komputerowego

Zgodnie z art. 278 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Przepis ten chroni własność, posiadanie lub inne prawa rzeczowe albo obligacyjne do programu komputerowego. Małgorzata Dąbrowska-Kardas i Piotr Kardas w komentarzu do art.278 k.k. wskazuje, że „przez program komputerowy rozumieć należy zakodowany na odpowiednim nośniku informacji zapis składający się na utwór przedstawiający wartość materialną”.

W tym przypadku ustawodawca penalizuje zachowania, polegające na uzyskaniu bez zgody osoby uprawnionej cudzego programu komputerowego. Podmiotami, uprawnionymi do dysponowania programami komputerowymi, są wskazane w akcie oskarżenia przedsiębiorstwa.

Do zrealizowania znamion przestępstwa kradzieży programu komputerowego, konieczne jest powstanie skutku. Jak wskazują powołani wyżej autorzy: „uzyskanie programu komputerowego oznacza zarówno przejęcie nośnika informacji, na którym zakodowany jest program, jak i wszelkie formy nielegalnego kopiowania programów komputerowych bez zgody ich dysponenta, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnej wersji informacji kodującej program we władaniu i dyspozycji osoby uprawnionej”.

Istotne jest również to, że aby zrealizować znamiona tego typu czynu zabronionego nie jest konieczne pozbawienie władztwa nad programem osoby uprawnionej.

Czyn zabroniony z art. 278 § 2 k.k. musi zostać popełniony umyślnie (art. 9 § 1 k.k.). Dodatkowo sprawca musi działać w celu uzyskania korzyści majątkowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • MG 2015-02-25 13:59:05

    co za niekompetentni ludzi tutaj odpisuja otoz pytanie bylo sformulowane nie o rzecz ruchoma a prawa do programu komputerowego ktorego penalizacji nalezy szukac w ustawie o prawach autorskich i pokrewnych a nie w kk - kogo Panstwo zatrudniaja to glowa boli


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika