Transpozycja, implementacja, derogacja

Pytanie:

Proszę o podanie defincji terminów: transpozycja, implementacja, derogacja w kontekście prawa wspólnotowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Transpozycja - zgodnie z definicją słownika wyrazów obcych, termin ten oznacza "przestawienie" z łac. transponere - przestawiać.  W kontekście prawa wspólnotowego pojęcie to odnosi się do przeniesienia prawa wspólnotowego na terytorium danego kraju. Transpozycja dyrektywy - występuje najczęściej w formie rozporządzenia.

Implementacja - pojęcie to odnosi do wprowadzenia w życie przepisów wspólnotowych na terytorium danego kraju (członkowskiego).

Natomiast derogacja to uchylenie danego przepisu. W kontekście prawa wspólnotowego, derogacja polega na zastępowaniu przepisów krajowych, regulacjami unijnymi. Przepisy krajowe tracą moc na rzecz wspólnotowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: