VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Pytanie:

"Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? Jaka jest stawka akcyzy? Od czego naliczana?"

Odpowiedź prawnika: VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Na gruncie nowej ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie importu jest zarezerwowane dla obrotu z krajami, które nie są członkami Unii. W związku z brakiem granic celno-podatkowych pomiędzy państwami UE, funkcjonujące przed akcesją pojecie importu nie ma już żadnego zastosowania w obrocie między państwami członkowskimi, gdzie jego odpowiednikiem jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (eksportowi odpowiada natomiast wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Szczegółowe kwestie prawne związane z funkcjonowaniem nowej konstrukcji są dość złożone, poniżej ograniczam się zatem do wskazania ogólnych zasad.

Na wstępie warto podkreślić, że w obrocie towarowym duże znaczenie ma specjalny numer właściwy dla podatników podatku VAT. W Niemczech podatnicy uzyskują specjalny numer identyfikacyjny na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego, który różni się od numeru “na potrzeby” krajowe. W Polsce nie ma odrębnego numeru (rolę tę pełni NIP), jednakże podatnik, który chce uczestniczyć w obrocie towarowym wewnątrzunijnym musi zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym i podlega rejestracji jako podatnik VAT UE (art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jeżeli obie strony są podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb podatku VAT, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podatek rozliczany jest przez nabywcę w jego kraju. Czyli w tym przypadku podatek rozliczany byłby w Polsce i zgodnie z polskimi stawkami a obowiązek jego zapłaty ciążyłby na polskim nabywcy (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT). Podatek ten jest co do zasady podatkiem naliczonym, rozliczanym w deklaracji na ogólnych zasadach. Jeżeli jedynie dostawca jest zarejestrowany – on rozlicza podatek na zasadach panujących w kraju wysyłki.

Formalności związane z przekraczaniem przez towar granicy między państwami Unii są znacznie uproszczone. Istnieje tutaj przede wszystkim rozszerzony obowiązek informacyjny w deklaracji VAT. Uczestnicy transakcji wewnątrzspólnotowych muszą składać kwartalne informacje podsumowujące, przy czym należy podkreślić, że dotyczy to również nabywców (art. 100 ustawy VAT).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów akcyzowych podlega opodatkowaniu akcyzą (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym). Podstawą opodatkowania jest kwota, którą ma zapłacić nabywca za towar (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) a stawka akcyzy w przypadku perfum wynosi 10% podstawy opodatkowania (por. poz. 19 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w zw. z art. 75 ustawy o podatku akcyzowym).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika