Przepisy budowlane, dotyczącego odległości budynków od granicy działki

Pytanie:

"Czy przepisy budowlane, dotyczącego odległości budynków od granicy działki, stosuje się również do garażu nie mającego fundamentów?"

Odpowiedź prawnika: Przepisy budowlane, dotyczącego odległości budynków od granicy działki

Przepisy te znajdą zastosowanie mimo, iż budowla nie posiada fundamentów. Tak wynika Wyroku NSA W-wa z 2010.05.11 (II OSK 805/09):

Z punktu widzenia wymagań odległościowych zamieszczonych w rozporządzeniu z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest istotne, czy dany garaż jest budynkiem, czy jedynie budowlą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika