Równoważnik za nieodebrany mundur

Pytanie:

Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia go przez jednostkę wojskową po zakończeniu chorobowego? Czy w przypadku zwolnienia się z własnej inicjatywy ekwiwalent taki też się należy?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Równoważnik za nieodebrany mundur

Równoważnik (takim pojęciem posługuje się rozporządzenie), w określonej wysokości, przysługuje żołnierzom zawodowym za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Rozporządzenie nie uzależnia tego od faktycznego wykonywania obowiązków, przebywanie na zwolnieniu chorobowym nie ma więc znaczenia. Ważne jest, kiedy nastąpi zwolnienie ze służby. Należy jednak pamiętać o tym, że równoważnik musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.  Wypłata równoważnika następuje w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika. Żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego przysługuje równoważnik za dany rok kalendarzowy w wysokości określonej w rozporządzeniu. Wypłata równoważnika, o którym mowa w zdaniu wyżej, następuje do dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego. Opisana wyżej zasady dotyczy także zwolnienia z inicjatywy żołnierza. Jeśli bowiem żołnierz dokonuje wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, to następuje jego zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia, w ostatnim dniu miesiąca.  

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne