Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Pytanie:

"Czy pracownik, który ma dostęp tylko do listy pracowników z numerami prywatnymi telefonów musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,  
  • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,  
  • identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.  

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Administrator danych jest przy tym obowiązany dołożyć szczególnej staranności w doborze osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych.

Jeśli więc pracownik ma za zadanie przetwarzać dane (imię i nazwisko oraz nr telefonu), tzn. ma za zadanie dokonywać jakichkolwiek operacji na  tych danych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, to konieczne będzie upoważnienie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika