Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Pytanie:

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. Ile czasu wg. przepisów ma policja, by wykonać czynność polegającą na usunięciu kartoteki? Proszę o przytoczenie przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Materię tę reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych. Policja przetwarza dane osobowe w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych, registraturach lub innych zbiorach ewidencyjnych. Dane osobowe usuwa się ze zbioru danych, jeżeli

  • czynu, w związku z którym zarejestrowano osobę, nie popełniono
  • nastąpiło uniewinnienie osoby prawomocnym wyrokiem sądu

Usunięcia danych osobowych ze zbioru danych dokonuje kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która zarejestrowała te dane w zbiorze, w ciągu 90 dni od otrzymania przez Policję od organu procesowego lub sądu kopii postanowienia lub wyroku, które stwierdzają w/w okoliczności.

Porady prawne

W pozostałych przypadkach dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. Weryfikacja może nastąpić również na wniosek osoby, której dotyczą dane osobowe.

Z czynności usunięcia danych sporządza się protokół. W kwestii zawiadomień rozporządzenie stwierdza tylko, że w przypadku, gdy dana osoba wnioskowała o usuniecie swych danych , zawiadamia się ją o usunięciu tych danych bądź odmowie ich usunięcia. Rozporządzenie nie wspomina natomiast o zawiadamianiu osoby zainteresowanej w pozostałych przypadkach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę policyjną Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO). Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, (...)

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

    Dane osobowe każdego człowieka stanowią szczególny przedmiot ochrony prawnej. Dlatego też w regulacji rangi ustawowej ustanowiono nie tylko pojęcie danych osobowych, ale także procedury ich ochrony oraz podstawowe obowiązki administratorów danych w tym zakresie. Do (...)

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe nie mają pełnej autonomii przy tworzeniu swoich regulacji o ochronie danych – muszą być one dostosowane do RODO. Dlatego Prezes UODO wspiera je przy tworzeniu tych regulacji. Te związki wyznaniowe, które nie zdecydowały się na wprowadzenie (...)

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak osoba indywidualna może korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie. Masz prawo wiedzieć, co będzie się działo z Twoimi danymi Powinieneś (...)

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym

Na czym polega prawo do usunięcia danych? RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z nowych uprawnień przyznanych przez RODO osobom, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami RODO, (...)

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-507/17 - Google LLC, następca prawny Google Inc., przeciwko Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Uznał w nim, że operator wyszukiwarki internetowej nie jest zobowiązany do usunięcia (...)

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

Większe bezpieczeństwo oraz lepsza ochrona prywatności obywateli MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Sam zaś fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez (...)

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nałożył na ten podmiot administracyjną karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. ##baner## Czego dotyczyła sprawa? Przypomnijmy, (...)

Czy szkoła może wykorzystywać wizerunek dziecka? Czy wymagana jest zgoda rodzica?

Czy szkoła może wykorzystywać wizerunek dziecka? Czy wymagana jest zgoda rodzica?

Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, szkoła potrzebuje zgody. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.  Ponieważ dzieci (...)

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

Ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania i handlu replikami np. dowodów osobistych lub praw jazdy. Zdaniem UODO nie każda kopia dokumentu publicznego będzie miała cechy autentyczności, nie mniej podmiot, który skopiuje np. dowód osobisty może odpowiadać (...)

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Ochrona danych osobowych na wakacjach

Poznaj kilka porad, jak w czasie wakacji zadbać o swoje dane osobowe i uchronić się przed potencjalnymi problemami. Łatwo o kłopoty... Dowód osobisty pozostawiony w zastaw za wypożyczony sprzęt rekreacyjny. Zgubiony portfel z dokumentami. To najczęstsze sytuacje (...)

Usuwanie danych osobowych z internetu. Będzie łatwiej

Usuwanie danych osobowych z internetu. Będzie łatwiej

Jeśli administrator nie zgodzi się na ich skasowanie, narazi się na karę sięgającą miliona euro. Za każdym razem, gdy otwierasz rachunek bankowy, rejestrujesz się w serwisie społecznościowym lub rezerwujesz bilet lotniczy w internecie, przekazujesz różnym firmom swoje dane osobowe. Przedsiębiorcy (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby (...)

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest projektem poselskim przygotowanym we współpracy z Rządem. Przewiduje on ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokument obejmuje zmiany dotyczące (...)

Kara za odciski palców uczniów

Kara za odciski palców uczniów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie ze szkolnej stołówki. Dlaczego szkoła dostała karę za odciski palca uczniów? Szkoła (...)

Anonimizacja i pseudonimizacja

Anonimizacja i pseudonimizacja

Rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oznacza rewolucję. Akt ten wprowadza nowe pojęcia, jak też na nowo definiuje wiele zwrotów. Dane poddane pseudonimizacji również (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan (...)

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Jestem pracodawcą zatrudniam pracownika. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz dla pracownika Czy w myśl kodeksu pracy (art. 22 § (...)

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Witam, mam takie pytanie w naszej przychodni doszło do bezprecedensowej sytuacji. Jeden z naszych pracowników udostępnił przez przypadek dane jednego z pacjentów. Co z ewentualnym zwolnieniem takiego (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

Dane z akt osobowych pracownika

Dane z akt osobowych pracownika

Niedawno podjąłem pracę w firmie jako kadrowiec. Przeglądając teczki młodocianych (umowa o pracę w celu nauki zawodu) znalazłem oświadczenie młodocianego, który skończył gimnazjum, że nie (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. (...)

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

W 2010 roku wziąłem kredyt na remont mieszkania. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie i miałem problem ze spłatą kredytu. Na szczęście w 2014 roku udało mi się spłacić (...)

Udostępnienie danych dłużnika

Udostępnienie danych dłużnika

Czy udostępnienie danych dłużnika bez jego zgody osobie trzeciej w związku z cesją wierzytelności narusza ustawę o ochronie danych osobowych, a jeżeli tak, to co należy zrobić, aby dane zostały (...)

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Czy Wydzierżawiający umieszczając w treści umowy dzierżawy gruntu zawieranej na czas określony poniższe klauzule, nie narusza kodeksu cywilnego lub też ustawy o ochronie danych osobowych: "1.Umowa (...)

Usunięcie danych po wygaśnięciu umowy

Usunięcie danych po wygaśnięciu umowy

W celu uzyskania kredytu Banki żądają kopii różnych dokumentów - np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - musi " podarować " Bankowi: kopię NIP, kopię Regon-u, kopię zaświadczenia (...)

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Czy przesłanki określające dopuszczalność przetwarzania danych, opisane w art. 23 ustęp 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, są przesłankami koniecznymi do zaistnienia łącznie, czy wystarczy, (...)

Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

Jeśli w przeszłości wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to czy teraz mogę wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania? Czy muszę, to umotywować? Każdej osobie (...)

Odpłatność usunięcia informacji o dłużniku z BIK

Odpłatność usunięcia informacji o dłużniku z BIK

Czy bank ma prawo pobierać opłaty za usunięcie informacji o dłużniku z Biura Informacji Kredytowej? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kwestia pobierania opłat za wykreślenie z BIK (...)

Dane osobowe i wypowiedzi na publicznym forum

Dane osobowe i wypowiedzi na publicznym forum

Czy w przypadku braku chęci dalszego uczestnictwa w internetowym forum dyskusyjnym lub na skutek usunięcia mnie ze składu forum, co pozbawia mnie możliwości edycji własnych wypowiedzi mam prawo ubiegać (...)

FORUM PRAWNE

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Czy jeżeli Spółdzielnia poprzez Panią zatrudnioną w charakterze sprzątaczki przekazuje informację łatwo dostępną - czytaj nie w kopercie , całkowicie jawną (...)

Patrole policji

Patrole policji Od pewnego czasu na ulicach Szczecina można spotkać patrole policji wraz z pracownikami agencji ochrony osób i mienia. Jak to się ma do ustawy o ochronie danych osobowych. Przecież (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

usunięcie danych

usunięcie danych aby na jednym z portali internetowych odzyskać hasło do konta e-mail trzeba podać swoje dane osobowe w tym kserokopie dowodu osobistego. proces został zakończony. czy mam prawo (...)

Usuniecie Danych Osobowych z portalu społecznościowego.

Usuniecie Danych Osobowych z portalu społecznościowego. hej rezygnuje z profilu na poslkim serwisie społecznościowym, ale spodziewam sie ze samo zlikwidownaie konta nic nie da. czy powinnam jeszcze (...)

Problem z polityką prywatności.

Problem z polityką prywatności. Witam serdecznie. Borykam się z pewnym problemem, a dotyczy on moich danych, które są zamieszczone na pewnej stronie internetowej. Chciałbym, aby one zniknęły z (...)

ustawa o ochronie danych osobowych

ustawa o ochronie danych osobowych Witam, moje zdjęcia - bez praw autorskich ale za zgodą autora umieściłem w serwisie internetowym. Po pewnym okresie na stronie pokazała się możliwość pobierania (...)

Proszę o pomoc Pilnie!!!

Proszę o pomoc Pilnie!!! Witam mam pytanie opieka co jakiś czas mnie nachodzi w sprawie wywiadu -alimentacyjnego by łożyć na ojca który przebywa w domu opieki ,nie mam z nim kontaktu okolo 9 lat,moj (...)

Znieważenie osoby prywatnej w sieci.

Znieważenie osoby prywatnej w sieci. Witam. W jaki sposób osoba prywatna może dojść danych ip. komputera i danych osobowych osoby która ją znieważyła w forum internetowym, z imienia i nazwiska? Zastanawiam (...)

Dane kontaktowe na stronie byłego pracodawcy

Dane kontaktowe na stronie byłego pracodawcy Witam serdecznie, mam obecnie problem ze swoim byłym pracodawcą, otóż: Zajmowałem się m. in. sklepem internetowym oraz sprzedażą na allegro.pl, tam (...)

Porady prawne