Dystrybucja jodku potasu

Konferencja z udziałem wiceministra Błażeja Pobożego

Dziś, 30 września br. wiceminister Błażej Poboży przedstawił szczegóły dotyczące dystrybucji jodku potasu. W wydarzeniu wzięli też udział: dr Łukasz Młynarkiewicz - prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński - kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, konsultant województwa mazowieckiego w zakresie endokrynologii.

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił szczegóły dystrybucji jodku potasu.

- "Zdecydowaliśmy o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego. Musimy być przygotowani na różne warianty wydarzeń, nawet te najmniej prawdopodobne" – wyjaśnił podsekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że podjęte przez MSWiA działania są związane z procedurami zarządzania kryzysowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.

- "Proces dystrybucji jest już na kolejnym etapie. Z powiatowych jednostek PSP za pośrednictwem wojewodów tabletki są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego (JST). W każdym z województw to właśnie wojewoda w porozumieniu z przedstawicielami samorządów ustala najlepszy sposób dystrybucji jodku potasu do obywateli" – przekazał wiceminister Błażej Poboży. 

Podsekretarz stanu w MSWiA poinformował, że do tabletek z jodkiem potasu będzie dołączona ulotka zawierająca informację o dystrybucji oraz dawkowaniu preparatu.

- "Cel to, aby na wypadek skażenia radiacyjnego, zabezpieczyć organizm przed przyjęciem „złego” jodu" – powiedział wiceminister.

Dla wszystkich, którzy zgodnie ze wskazaniami medycznymi powinni otrzymać jodek potasu, została zabezpieczona odpowiednia liczba tabletek. Wiceminister Błażej Poboży poinformował, że łącznie przygotowano ponad  57 mln tabletek.

- "Aktualnie nie ma powodów, by rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Państwo jest przygotowane, a obywatele mogą czuć się bezpiecznie" – podsumował wiceminister. 

Porady prawne

Polska monitoruje sytuację

Dr Łukasz Młynarkiewicz, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zapewnił, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

- "Dzisiaj wszystkie reaktory pozostają wyłączone. Nie grozi nam scenariusz Czarnobyla i Fukushimy" – mówił. 

Państwa Agencja Atomistyki przeprowadziła wiele symulacji i prognoz związanych z agresją Rosji na ukraińskie obiekty jądrowe. Uwzględniają one różne scenariusze. Zwrócił uwagę, że ważną rolę odgrywają tutaj: odległość elektrowni w Zaporożu od granic Polski, warunki atmosferyczne oraz fakt, że reaktor jest wyłączony.

- "Dysponujemy bardzo czułą siecią wykrywania skażeń promieniotwórczych. Działania militarne na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie zagrażają mieszkańcom Polski" – podkreślił dr Łukasz Młynarkiewicz.

Jodek potasu tylko po wskazaniach medycznych 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim i konsultant województwa mazowieckiego w zakresie endokrynologii, przedstawił szczegóły medyczne dotyczące przyjmowania jodku potasu.

- "Przygotowane zostały tabletki, które przyjmowane w odpowiednim czasie uchronią tarczycę przed radioaktywnym jodem" – podkreślił.

Kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim wyjaśnił, że tabletkę należy przyjąć dopiero po sygnale od odpowiednich służb. Przestrzegł  też przed przyjmowaniem stabilnego jodu prewencyjnie.

- "Te wytyczne obowiązują nie tylko w Polsce, ale na całym świecie" – podsumował prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński.

Materiały: Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Niedawne ustalenia co do Rosji

Niedawne ustalenia co do Rosji

Komunikat w sprawie ograniczeń wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej 19 września br. Polska zaostrzyła ograniczenia wjazdu w odniesieniu do obywateli Rosji, obowiązujące obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To wynik uzgodnień premierów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. W ramach tych ustaleń wypracowano wspólne, (...)

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur (...)

Funkcjonowanie fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii

Funkcjonowanie fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii

Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Co z niego wynika? Czy takie instalacje mogą działać? Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu podatkowego naszej firmy, zabezpieczenia całego mojego majątku prywatnego jako byłego prezesa (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Rząd wzmacnia rynek energetyczny

Rząd wzmacnia rynek energetyczny

Rada Ministrów podjęła decyzję o połączeniu kapitałowym ENERGA SA z Polską Grupą Energetyczną S.A.  Powstanie jeden silny kapitałowo podmiot, który będzie w stanie realizować założenia gospodarki energetycznej, w tym i budowę pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Polska nie tylko bowiem musi spełnić unijne normy dotyczące ochrony środowiska ale ma także zapewnić (...)

Polska rusza z programem jądrowym

Polska rusza z programem jądrowym

Pierwsza elektrownia atomowa zostanie oddana do użytku prawdopodobnie w roku 2020. Następna zostanie ukończona do roku 2030 - zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Według informacji dziennika „Polska" w uruchomieniu programu jądrowego pomogą nam Francuzi. Dokładna lokalizacje obiektów nie są jeszcze znane, rozważane są dwie miejscowości: Żarnowiec i Klempicz. (...)

Energia z atomu za dziesięć lat

Energia z atomu za dziesięć lat

Pierwsza elektrownia atomowa powstanie w Polsce za dziesięć lat. Pięć lat zajmą same prace przygotowawcze. Gazeta Prawna pisze, że prąd z nowej inwestycji ma popłynąć w 2021 roku. Wynika tak z przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu budowy elektrowni. Najpierw trzeba jednak zmienić polskie prawo, ponieważ teraz praktycznie uniemożliwia ono budowę elektrowni atomowych. Następnie (...)

Polski atom w 2020

Polski atom w 2020

Dwie spółki przygotują projekt budowy elektrowni atomowej w Polsce - zapowiada wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Każda z nich ma bazować na dwóch różnych technologiach. Harmonogram działań dla energetyki atomowej zakłada, że pod koniec 2013 r. zostanie zawarty kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Budowa ma się rozpocząć w styczniu 2016 r. i trwać (...)

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Jeśli do niego dojdzie, być może zagłosujemy przez dwa dni, ale nie przez pełnomocnika. SLD chce, by kwestie budowy elektrowni rozstrzygnąć w referendum. Według klubu głosowanie mogłoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Głosowania nie wyklucza też premier Donald Tusk. Według niego bez akceptacji społecznej tego typu przedsięwzięcia w Polsce nie mają sensu. W sprawach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Pracownik nie otrzymuje należnej mu odzieży ochronnej i roboczej. Swoje czynności zawodowe wykonuje w odzieży prywatnej i za pomocą środków ochrony osobistej, zakupionych z własnych srodków finansowych. (...)

Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

Pracodawca w styczniu 2007 r. wyszczególnił stanowiska, na których pracownicy otrzymują odzież roboczą. Sporządził w tabeli wykaz stanowisk, na których pracownicy używają odzież roboczą. Od (...)

Podatek i składka ZUS od ekwiwalentu za pranie

Podatek i składka ZUS od ekwiwalentu za pranie

Pracownicy są zobowiązani do wykorzystywania ubrań służbowych. Sami natomiast dbają o ich czystość. W zamian za to miesięcznie otrzymują 12 zł tytułem ekwiwalentu za pranie odzieży. Czy taki (...)

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

Czy pracownikowi zatrudnionemu na etacie sprzątaczki w latach 1997 do 30.09.2004 r. należy wypłacić ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży roboczej? Pracownikowi nie był wypłacany żaden dodatek. (...)

Ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży

Ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży

Wypłacam pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie obuwia oraz wydaję ekwiwalent - proszek do prania odzieży roboczej. Czy są jakieś ustalone normy co ile i na jakim stanowisku, czy jest to (...)

FORUM PRAWNE

Radioaktywny pył nad Polską - czy Polacy mają się czego obawiać ??

Radioaktywny pył nad Polską - czy Polacy mają się czego obawiać ?? Ludzie! nie ma co panikować!! W Polsce absolutnie nie mamy czego się obawiać, bo jedyne zagrożenie występuje w pobliżu elektrowni. (...)

Porady prawne