Kilka pytań i odpowiedzi na temat faktoringu

4.9.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

1. Ryzykowni kontrahenci - raport na temat ryzyka niewypłacalności firm (branże, rejony itp.).

Najbardziej zagrożone branże to: transport, dystrybucja stali, sprzedaż i produkcja mebli, usługi budowlane. Dodatkowo z naszych obserwacji rynku wynika, że wzrosła liczba upadłości oraz znacznie skrócił się okres pomiędzy pojawieniem się zatorów płatniczych w firmie, a złożeniem wniosku o upadłość.


2. Jak rozwija się rynek factoringu, kto jest na nim mocny?

Ubiegły rok był dla faktoringu bardzo udanym okresem - firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zanotowały wzrost obrotów na poziomie 75%. Wartość ich na koniec 2008 r. przekroczyła 32,87 mld zł, natomiast obroty całego rynku faktoringu PZF oszacował na 47,9 mld zł. Niekwestionowanym liderem rynku faktoringu w Polsce jest ING Commercial Finance, na drugim miejscu spośród firm zrzeszonych w PZF, znalazł się Pekao Factoring, na trzecim Polfactor.

Porady prawne


W Polsce najmocniejsze firmy to te, których udziałowcami są Banki lub Instytucje Finansowe. Największe firmy na rynku to podmioty wyspecjalizowane w obsłudze i finansowaniu wierzytelności, posiadające odpowiednie zasoby - ludzie i systemy informatyczne, będące w stanie zaoferować profesjonalną obsługę portfeli liczących nawet kilka tysięcy kontrahentów oraz kilkadziesiąt tysięcy faktur i płatności rocznie. Faktoring oferowany przez te instytucje różni się od tego, oferowanego bezpośrednio przez Banki, które zazwyczaj preferują nabywanie pojedynczych faktur z reguły dużej wartości od stosunkowo niedużej liczby odbiorców. Ponadto Banki z reguły nie są w stanie zapewnić klientowi monitoringu i rozliczania wierzytelności w takim standardzie, jaki może zaoferować faktor.


3. Komu i kiedy opłaca się faktoring?

Faktoring opłaca się przede wszystkim firmom handlowym i produkcyjnym mających regularnych odbiorców, sprzedającym towary i usługi o charakterze masowym. Ta forma finansowania sprawdza się także w przypadku występowania sezonowości sprzedaży, czyli zamrożenia znacznych środków w należnościach, w krótkim okresie czasu (np. branża odzieżowa), czy chęci oferowania odbiorcom długich terminów płatności - do 90 dni.

Korzystając z faktoringu, firma może skrócić terminy płatności do swoich dostawców, a tym samym uzyskać lepsze warunki cenowe. Warto zwrócić uwagę na rosnącą popularność faktoringu z przejęciem ryzyka. Tu, faktor przejmuje na siebie również obsługę polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wysokiego ryzyka operacyjnego związanego m. in. z niedopilnowaniem terminów zgłoszenia przeterminowanych, należności a tym samym nieotrzymania odszkodowania.

Ponadto przekazanie faktorowi swojego portfela należności, ograniczyć może w firmie koszty związane z ich monitoringiem, windykacją jak i rozliczeniami.

Często faktorzy są w stanie zaakceptować mniejsze zabezpieczenia ze strony klienta niż banki, gdyż ich głównym zabezpieczeniem są nabyte wierzytelności.


4. Jakie są warunki współpracy z firmami factoringowymi?

Faktorzy są zainteresowani finansowaniem portfeli kontrahentów z uwagi na zmniejszone ryzyko wynikające z ich rozproszenia. Przy transakcjach polegających na finansowaniu pojedynczych odbiorców mogą pojawić się zwiększone wymagania dotyczące zdolności kredytowej klienta lub kontrahenta oraz ewentualnie faktor może oczekiwać dodatkowego (poza cesją należności) zabezpieczona np. na majątku klienta lub poprzez ubezpieczenie kontrahenta. Wierzytelności będące przedmiotem faktoringu powinny spełniać następujące warunki: nie mogą być scedowane na inne podmioty, nie mogą być wobec odbiorców powiązanych osobowo lub kapitałowo z klientem (dostawcą), W umowach handlowych z odbiorcami nie powinien występować wymóg wyrażenia przez nich zgody na cesję wierzytelności (wtedy wymagana jest odrębna zgoda odbiorcy).


5. Koszt faktoringu w porównaniu z kosztami windykacji niespłaconych długów.

Faktor poprzez regularny monitoring wierzytelności może skrócić okres opóźnień w płatnościach co zmniejsza koszt finansowania kontrahentów przez dostawcę. Ponadto Faktorzy oferują również swoim klientom, kompleksową usługę windykacji należności. Jeśli rozpoczyna się ona przy opóźnieniach do 90 dni to jest znacznie większa szansa ich odzyskania. Prowizja windykacyjna jest pobierana od windykowanej kwoty. Ponadto, jeśli klient korzysta z faktoringu bez regresu, minimalizuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy. W takim przypadku klient ponosi ryzyko ograniczone do kwoty udzielonego przez faktora limitu oraz do wysokości udziału własnego w saldzie wierzytelności wobec danego kontrahenta - zwykle 10% - 15% .

 

Autor: Michał Powałowski

Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, ING Commercial Finance Polska


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne