Polisa chroni miejsce pochówku

31.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie na wypadek dewastacji bądź zniszczenia nagrobka przez siły natury. Polisę można wykupić jedynie w ramach ubezpieczenia budynku lub mieszkania.

Najczęściej nagrobki niszczeją w wyniku powolnego rozsadzania ich przez rosnące między grobami drzewa. Odpowiada za to administrator cmentarza - parafia lub gmina, gdy jest to cmentarz komunalny. Do zniszczeń może dojść także, gdy złamie się chore drzewo. Wtedy łatwo wykazać na podstawie badania dendrologicznego, że powinno ono zostać usunięte zawczasu, zanim spowodowało szkody.

Porady prawne

Bywają jednak przyczyny zniszczeń niezależne od zarządcy cmentarza, np. huragan czy podtopienie miejsc pochówku w wyniku powodzi. W takiej sytuacji zarządca może zdjąć z siebie odpowiedzialność za powstałe zniszczenia, powołując się na siłę wyższą. Wtedy jedyną ochroną może się okazać polisa ubezpieczeniowa.

Rzeczpospolita 31.10.05

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne