18.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r.

Co przewidują nowe przepisy?

Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

Jak wskazywali autorzy noych przepisów, program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych. Wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów budynków mieszkalnych (spowodowane m. in. obowiązywaniem ograniczeń wysokości czynszów) doprowadziły do stanu, w którym w ciągu nadchodzących 8 lat trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków mieszczących ok. 200 tys. mieszkań, zlokalizowanych głównie w starych kamienicach prywatnych, komunalnych lub należących do wspólnot mieszkaniowych. Powodem będzie zagrożenie katastrofą budowlaną lub nieopłacalność remontu przy ich aktualnym stanie technicznym i poziomie wyposażenia w instalacje. Utrata zasobów mieszkaniowych będzie większa, jeśli nie będą podjęte energiczne działania remontowe w budynkach jeszcze dziś nie spełniających warunków do wyburzenia.

Porady prawne

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługiwać ma premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi - ogólnie mówiąc - okreslona w ustawie poprawa "energooszędności" budynku.

Natomiast przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 

Renowacja budynków przy wsparciu środków budżetowych

Wchodząca w dniu dzisiejszym w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest najstosowniejszym komentarzem do tematu konferencji, jako że dbałość o stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego w działaniach legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury jest niezmiernie istotna powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas konferencji naukowo - technicznej "Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych", zorganizowanej przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencja, zorganizowana w dniach 19 i 20 marca br., próbowała odpowiedzieć na pytanie jakimi metodami - technicznymi, planistycznymi, finansowymi oraz organizacyjnymi - starać się godzić rosnące potrzeby cywilizacyjne mieszkańców miast z degradującymi się technicznie ich obiektami. Najostrzejsze konflikty powstają bowiem wówczas, gdy doraźne potrzeby społeczne nie dają się pogodzić z długofalowymi wymogami ochrony środowiska, kiedy rozwój zrównoważony napotyka na barierę prawnie chronionej zabudowy ujętej w rejestrze zabytków, bądź gdy prawa ekonomiczne rynku nieruchomości muszą się zmierzyć z koniecznością zrealizowania inwestycji celu publicznego.

Zabierając głos Wiceminister P. Styczeń przypomniał zebranym, że z dniem 19 marca zaczyna obowiązywać znowelizowana wersja ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, która w obecnej wersji nie tylko nagradza za efektywność energetyczną budynków, ale zachęca do kompleksowego dbania o ich stan techniczny. Ratując dotychczasową substancję, przystosowując ją do współczesnych potrzeb mieszkańców, dbając o zachowanie dziedzictwa architektonicznego, można w sposób najmniej konfliktowy zaspakajać zarówno potrzeby mieszkaniowe ludności, jak i spełniać najsurowsze wymagania techniczne oraz środowiskowe. Dbałość o posiadane zasoby jest wysiłkiem zmierzającym do zatrzymania na rynku jak największej części z 40 tysięcy budynków zagrożonych całkowitym ich wycofaniem. Rozsądne i właściwe korzystanie z dostępnych obecnie środków finansowych może temu w znacznej mierze zapobiec podsumował Piotr Styczeń. 

Źródło: www.mi.gov.pl

Nowe możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji, remontów i modernizacji

19 marca br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji.

Program ten integruje dotychczasowy program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej i modernizacyjnej. Wprowadza on także dodatkowe możliwości dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym.

Wsparcie będzie w każdym przypadku udzielane w postaci tzw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Większe wspieranie termomodernizacji i remontów

Większe wspieranie termomodernizacji i remontów

Więcej odbiorców skorzysta z pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty noweli ustawy (...)

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Parlament zakończył prace na nowelizacją, która pozwoli szerszym kręgom odbiorców skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

Pora na remont bloków z wielkiej płyty

Pora na remont bloków z wielkiej płyty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Najważniejsze rozwiązania z projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów   Przewidziano (...)

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Teraz pracuje nad nim Sejm. Rząd kontynuuje prace nad ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów  Środki z Funduszu Termomodernizacji (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja pozwoli szerszym kręgom odbiorców skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie (...)

II Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami

II Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami

Trzy zapowiedziane w ubiegłym roku projekty ustaw, które weszły w życie w marcu i kwietniu, w istotny sposób kształtują równowagę między kulturą podaży i kulturą popytu w obszarach icha działania - powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas II Konferencji Rynku Zarządzania Nieruchomości, (...)

Pora na zmniejszanie emisyjności budynków...

Pora na zmniejszanie emisyjności budynków...

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw ma na celu udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych (...)

Nowe rozporządzenia dotyczące audytu energetycznego

Nowe rozporządzenia dotyczące audytu energetycznego

Jakie nowe rozporządzenia dotyczą audytu energetycznego?17 marca br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał dwa rozporządzenia, mające na celu określenie warunków do prowadzenia i weryfikacji audytu energetycznego.1. Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego (...)

Premia kompensacyjna instrumentem poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych

Premia kompensacyjna instrumentem poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych

  3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do rządowego projektu Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wynikającej z inicjatywy Rządu Polskiego, związanej z zakończonymi negocjacjami ugodowymi w sprawie Hutten-Czapska przeciw Polsce. 6 grudnia 1994 (...)

Rynek nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu gospodarczego

Rynek nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu gospodarczego

Budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, ale to koło zamachowe potrzebuje również silnika - gospodarki - powiedział 16 marca br. Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, podczas konferencji "Rynek nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu gospodarczego" w Centrum Prasowym Polskiej (...)

Finansowanie działań termomodernizacyjnych

Finansowanie działań termomodernizacyjnych

29 października Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń uczestniczył w konferencji „Oszczędność energii w budynkach i rewitalizacja", którą w Zielonej Górze zorganizowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...)

O przyszłości funduszu termomodernizacji

O przyszłości funduszu termomodernizacji

3 lipca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości funduszu termomodernizacyjnego. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń, a także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, banków komercyjnych (...)

Państwo pomoże w remoncie domu

Państwo pomoże w remoncie domu

Czy państwo będzie dopłacać do remontów starych domów? Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa trafi dziś do uzgodnień międzyresortowych - pisze "Wall Street Journal Polska" DZIENNIKA. (...) Poza Funduszem (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto 31 propozycji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. - Rozwiązania te poprawią płynność finansową przedsiębiorców, ograniczą zatory płatnicze w gospodarce oraz zwiększą dyscyplinę płatniczą między firmami - czytamy w komunikacie (...)

O polityce miejskiej w Szczecinie

O polityce miejskiej w Szczecinie

6 stycznia br. na zaproszenie władz miasta Szczecina Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń wziął udział w przekazaniu do użytkowania zespołu budynków mieszalnych, z mieszkaniami wybudowanymi na wynajem w systemie towarzystw budownictwa społecznego. Jest to pierwsza (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Pomoc państwa dla wspólnot i spółdzielni

Pomoc państwa dla wspólnot i spółdzielni

Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zaciągać na remonty budynków kredyty, które w 20 proc. spłaci państwo. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Dotyczy on nowego rodzaju kredytu – z premią remontową. Zmienia także zasady przyznawania (...)

Czy właściciele kamienic chcą dopłat do remontów?

Czy właściciele kamienic chcą dopłat do remontów?

Państwo chce dopłacać do remontów kamienic. To rekompensata za dziesięć lat ograniczania czynszów. Właściciele protestują i zbiorowo planują wystąpić do sądu. (...) Chodzi o ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wczoraj zajmowała się nią senacka komisja. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stawka VAT na bramy z montażem

Stawka VAT na bramy z montażem

Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych (...)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej działalności. Pozostałe (...)

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie problemów, które zarysowały się w działalności spółdzielni w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wątpliwości (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych? Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W jaki sposób należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych? Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się w sposób (...)

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Czy rodzice mogą uchylić się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych wobec swojego pełnoletniego dziecka? Rodzice mają w pewnych sytuacjach możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych? Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W jaki sposób należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych? Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się w sposób (...)

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Czy rodzice mogą uchylić się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych wobec swojego pełnoletniego dziecka? Rodzice mają w pewnych sytuacjach możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Sprzedaż towaru z gratisem

Sprzedaż towaru z gratisem

Zamierzam wprowadzić w swojej firmie promocję - do każdej zakupionej kasy dodawać gratis radioodtwarzacz CD lub odtwarzacz DVD. Gratisowe produkty będę kupował na fakturę VAT. W jaki sposób zaewidencjonować (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Po blisko 30 latach małżeństwa Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża. Przed ślubem, ani w trakcie trwania małżeństwa nie zawieraliśmy żadnych aktów, czy to intercyzy, czy rozdzielności (...)

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Czy w kodeksie pracy nadal obowiązuje przepis o zatrudnieniu pracownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a nowym pracodawcą, inaczej porozumienie pomiędzy zakładami (...)

FORUM PRAWNE

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dotyczy: Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dzień Dobry, w spółce z o.o. podział własności jest następujący: Udziałowiec (...)

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską Zależało mi na dobrym adwokacie, który jest non-stop dyspozycyjny elektronicznie ponieważ mieszkam poza granicami Polski. Bardzo trudno (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa poszukuję dobrego adwokata rozwodowego w Warszawie Polecam adwokat Agnieszkę Kimak. Miałem sprawę dotyczącą podziału majątku i rozwodu mojego syna. Trochę komplikacji (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dotyczy: Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dzień Dobry, w spółce z o.o. podział własności jest następujący: Udziałowiec (...)

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską Zależało mi na dobrym adwokacie, który jest non-stop dyspozycyjny elektronicznie ponieważ mieszkam poza granicami Polski. Bardzo trudno (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa poszukuję dobrego adwokata rozwodowego w Warszawie Polecam adwokat Agnieszkę Kimak. Miałem sprawę dotyczącą podziału majątku i rozwodu mojego syna. Trochę komplikacji (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Dobry adwokat od rozwodów Gdańsk

Dobry adwokat od rozwodów Gdańsk Znacie dobrą kancelarię, która będzie mogła zająć prowadzeniem sprawy odnośnie opieki rodzicielskiej? Najlepiej kogoś sensownego lokalnie w okolicach Gdańska, (...)

Porady prawne