Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 2 z 2

Czy możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego pomimo przekroczenia maksymalnej wielkości dochodu na osobę w rodzinie?

W zasadzie dochód w wysokości 539,00 lub 623,00 zł stanowi górną granicę, jaką może osiągać dochód osoby uczącej się lub dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka. Jest jednak od tego jeden wyjątek, który pozwala na przekroczenie dochodu, jednakże pod pewnymi warunkami:

 • dochód może przekraczać podane kwoty o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego przysługującego w okresie, na który jest ustalany i

 • zasiłek rodzinny przysługiwał zainteresowanym w poprzednim okresie zasiłkowym;

Jeżeli w kolejnym roku kalendarzowym znowu nastąpi przekroczenie maksymalnej wysokości dochodu, zasiłek rodzinny nie zostanie już przyznany.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Od dnia 1 listopada 2012 roku wysokość miesięcznego zasiłku wynosi:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Wniosek o świadczenia rodzinne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w/w osób.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzajacego tożsamość; 
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby składającej wniosek w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości: 

a) dochodu, 

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c) należnego podatku.

 • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:  

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 

 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:  

a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, 

h)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Podstawa prawna:

<>

 

Komentarze: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

 • Iwona 2017-10-23 17:09:10

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam.Jestem samotną matka moja córka przebywa w Placówce Opiekuńczo -wychowawczej.Na weekendy córka jest u mnie od 10 do 19tej czy jakieś świadczenia mi przysługują rodzinne,fundusz alimentacyjny czy 500+ ja weekendy u mnie jest proszę o odpowiedź.

 • Elżbieta Janic 2017-10-12 17:06:17

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam . Mam 18- letniego syna , który uczy się w techników a w darowiźnie ma przepisane 0,98 ha przeliczeniowego gruntów ornych . Czy zostanie to doliczone do dochodu syna , aby dostać zasiłek rodzinny ?

 • Iwona 2017-09-23 19:22:12

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam córka ukończyła 18 lat uczy się i chcę podjąć na weekend pracę na zlecenie ,proszę mi odpisać czy należy mi się na nią zasiłek rodzinny ?

 • Berna 2016-09-11 17:33:02

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Mam pytanie syn skonczyl osiemnaście lat nie skonczyl szkoły ma praktyki przez hufiec pracy czy przysługuje mi zasiłek rodzinny na syna

 • Monia 2016-06-20 14:45:30

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  czy dostane na corke zasiłek uczy się w technikum ma skończone 18 lat i chce podjąć prace dorywcza czy zasiłek mi na nia zabiorą

 • ja 2016-03-09 22:30:04

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Czy należy mi się zasiłek rodzinny jeśli nie pracowałam w 2014roku

 • Magda 2016-03-03 20:27:18

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Mam pytanie.. czy jak mój mąż i ojciec naszego dziecka zostawił nas 4 lata temu a ja po staraniach otrzymuję z córką alimenty,sprawuje opiekę nad nią i od 2014 dopiero po moich staraniach mąż zaczął się kontaktować z nami a obecnie się czasem spotykamy z nim, choć trochę rzadziej niż w 2014 mąż ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny i 500+? Dodam,że on pracuje i ma dwie umowy: etat i zlecenie a ja jestem osobą bezrobotną a on z nami teraz nie mieszka właśnie od 2011 roku a dziecko mieszka ze mną.. Czy w takiej czymś mogę doczekać się świadczenia, skoro on nie chce wcale podpisać na wniosku oświadczenie o dochodach i drugie oświadczenie, które też powinien? Magda.

 • Michał 2016-02-21 16:15:47

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Czy dzieci studiujące na studiach dziennych pobierające stypendium uwzględnia się przy obliczaniu dochodów w rodzinie np dochód w naszej rodzinie wynosi 2270,95 w rodzinie jest dwoje rodziców i dwoje dzieci uczące się do 18 lat i dwoje studiujących .Oblicz dochód w rodzinie na osobę

 • krys 2016-01-04 07:49:00

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Mam dziecko z pierwszego małżeństwa,jestem po rozwodzie, w obecnej chwili jestem w ciąży z partnerem ktory mieszka ze mna,ale nie jest zameldowany. Czy po urodzeniu dziecka będziesz mi przyslugiwal zasiłek rodzinny na dzieci? Czy jego zarobki tez beda sie wliczać w dochody?

 • potrzebuje pilnie 2015-09-06 17:31:45

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Mam pytanie. Zona wyprowadzila sie do kochanka zamieszkujacego w innym miescie zabierajac ze soba jedno dziecko. drugie natomiast zostalo ze mna, ale zona nadal pobiera zasilek w MOP w miejscowosci gdzie juz nie zamieszkuje i na dziecko ktorego juz nie wychowuje. Pozew o rozwod jeszcze nie zostal zlozony i zadne z nas nie ma ograniczonych praw rodzicielskich. I jeszcze jedno pytanie. Czy jak dziecko zamieszkuje ze mna jest tutaj zameldowane i tutaj uczeszcza do szkoly (1 klasa) bo tak zdecydowalo samo i tak chce to czy zona moze przyjsc z policja i mi go zabrac?

 • jula 2015-07-06 18:20:49

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  witam do zasilku jest potrzebny dochod za 2013 jeszcze wtedy maz pracowal teraz jest chory ja tez jestem chora bez prawa do zasilku z urzedu pracy.co teraz ...

 • sylwia 2015-06-12 18:55:17

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam, jestem mężatką mam przysądzone alimenty w kwocie 500 zł płatne do ręki mąż mieszka razem zemną i córką czy mam prawo do zasiłku rodzinnego czy muszę mieć rozwód lub seperację?

 • danuta 2015-06-09 04:20:28

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Otrzymuje zasilek rodzinny dodatki pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne.maz zostal osadzony w arescie sledczym czy przysluguje mi sie nadal zasilek i czy nie zostanie mi wstrzymany na nowy okres .maz do czasu aresztowania pracowal

 • natka 2015-05-26 11:07:20

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  do joko: bezpłatna wycena oznacza tyle, że ktoś kto siedzi z drugiej strony poświęci swój czas na przeczytanie Twojego pytania, zastanowienie się nad nim i kontakt z Tobą żeby Ci powiedzieć, że za odpowiedź na pytanie będziesz musiał zapłacić 50 zeta. I za ten poświęcony czas Ty mu nie zapłacisz, a w kancalarii już by ktoś zainkasował 50 zeta za poświęcone pół godziny. teraz jasne? A regulamin mówi tyle, że jak już zamówisz tą odpowiedź na swoje pytanie, to masz za nią zapłacić tyle ile Ci prawnik powie.

 • natka 2015-05-26 11:01:35

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Przede wszystkim jesteście zobowiązani obydwoje wziąć się do roboty. A już uszczegóławiając - nie jest zameldowany, nie jest najemcą/właścicielem lokalu, ani Twoim mężem. Nic nie musi.

 • BARBARA 2015-05-25 17:16:07

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  i ja mam pytanie -jestem w wolnym zwiazku z partneren ,on mieszka u mnie a mozna powiedziec przebywa bo bez zameldowania ,ja jestem na zasilku mops 270 zl czy moj Partner jest zobowiazany pomoc mi w gospodarstwie ?

 • Grazyna Konik 2015-04-27 13:04:13

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  dzień dobry, pobieram zasiłek na wychowanie córki, która teraz podchodzic będzie do matury. Córka planuje od tego roku rozpoczęcie studiów dziennych, ma dobre wyniki, więc najpewniej dostanie się na studia w tym trybie. Co dalej z zasiłkiem? Czy mogę go pobierać jeśli córka planuje studia w rodzinnym mieście i nadal będzie ze mną mieszkać?

 • pp 2015-04-22 12:03:01

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Jasne, że możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny, musisz tylko wykazać swoje dochody. Piszesz, że nie masz żadnych, ale tu wliczają się właśnie alimenty. Nie wiem czy pobierasz już jakieś zasiłki - jeśli tak, one również wliczają się do dochodu.

 • podlasie 2015-04-20 12:35:32

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam jestem w związku małżeńskim ale nie mieszkamy razem i mam na dziecko przysądzone alimenty, czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? Jestem osobą bezrobotną bez żadnych dochodów.

 • asia 2015-03-03 14:04:21

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam jestem mezatka z dwojka dzieci moj problem polega na tym ze od jakiegos czasu maz nie daje pieniedzy na utrzymanie dzieci. Chce zlozyc wniosek o alimenty ale wiem ze to troche potrwa i czy jest szansa ze dostane jakas zapomoge na dzieci bo nie mam z czego zyc a nie posiadam zadnego dochofu.

 • Alicja 2015-02-18 19:44:57

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam Mam dwa zapytania Czy nie mając ślubu z ojcem dziecka muszę wykazywać jego dochody gdy będę się starać o zasiłek wychowawczy. A po drugie - mam syna z poprzedniego małżeństwa na którego mam przyznane alimenty jednak ojciec dziecka nie płaci.Chcę starać się o alimenty z funduszu ale w MOPSie powiedzieli mi, że muszę uwzględnić dochody mojego partnera. Proszę o jakąś radę.

 • kasia 2015-02-17 21:20:30

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  casiazy jak jestem w zwiazku malzenskim a mam alimenty na dzieci to czy moge starac sie o zasilekk

 • DJ 2014-11-03 21:07:26

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam mam takie pytanie nie mieszkamy razem dziecko jest zameldowane na mame ona nie pracuje ja pracuje czy moge sie starac o rodzinne prosze o opowiedz w tej sprawie czy musze dziecko przemeldowac na siebie a jesli sie mama nie zdodzi co mam zrobic w tej sprawie jezeli mozecie odpowiedzcie mi co mam zrobic w tej sprawie.

 • Anka 2014-10-20 16:11:22

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam. Jestem mezatka i mam 3 dzieci. Pierwsze dziecko mialam przed slubem. A dwojke w malzenstwie. Na pierwszego syna dostaje piniadze od jego ojca( nie sa zasadzone przez sąd, umowilismy sie sami co do kwoty). Czy moge starac sie o prawo do zasilku na wszystkie moje dzieci czy tylko te z malzenstwa?

 • xx 2014-09-23 08:23:33

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  witam mam pytanie jak ja nie pracuje a moj chlopak pracuje i ma na umowie 2500zl czy mi to przekracza na 4 osoby w domu i czy moge sie starac o rodzinne

 • basia 2014-08-21 22:14:37

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam, mam problem,a mianowicie w roku 2013 w marcu straciłam pracę a w sierpniu rozpoczęłam drugą, jak obliczyć kryterium dochodowe w takim przypadku?

 • ewa 2014-08-12 20:18:30

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witam mój problem polega na tym że nasza rodzina jest pięcio osobowa dwoje dzieci pochodzi z pierwszego małżeństwa mojego męża jedno dziecko mamy wspólne dzieci są od 5 do 3 lat na dwoje dzieci nie mamy rodzinnego ponieważ matka dzieci jest za granicą i powiedziano nam że nie wiadomo czy ona nie poiera tam rodzinnego żekomo w warszawie ktoś wysłał zapytanie do Irlandii w tamtym roku w grudniu a do tej pory nie ma odpowiedzi Ja właśnie straciłam pracę mój mąż zarabia najniższą krajową i mamy alimenty z funduszu alimentacyjnego 700 zł matka dzieci nie interesuje się i nie pomoże dobrowolnie do tej pory jakoś sobie radziliśmy ale teraz jest strasznie ciężko a w opiece nikt nie chce nam pomóc.Mam jeszcze jedno pytanie skoro utrzymuję dzieci męża oraz opiekuję i wychowuję jak swoje to czy prawnie też mam takie same prawa do nich jak mąż czy muszę zakładać w sądzie jakąś sprawę o takie prawa żeby mieć wspomnę że mąż ma sądownie przyznane prawa a matka biologiczna nie jest pozbawina do końca praw rodzicielskich bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję POZDRAWIAM Ewa

 • joko 2014-01-15 13:47:55

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Chcę otrzymać bezpłatną wycenę mojego problemu; akceptuję regulamin usługi oraz regulamin serwisu e-prawnik.pl. A w regulaminie jest jak byk ze mam zaplacic to jak to jest: bezplatne czy platne?

 • joko 2014-01-15 13:32:49

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Czy pracujac legalnie w Kanadzie ok.2 lat,dochod ok 12000zl. Czy w Polsce nalezy mi sie rodzinne - 2 dzieci. I czy jak do tej pory bym otrzymywal musze je oddac.

 • e-prawnik.pl 2014-01-09 13:25:15

  Re: Straciłam prace teraz tylko mąż zarabia czy dostane rodzinne ?

  Proszę dokładniej opisać swoją sytuację materialną tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. Pani wiadomość nie zostanie nigdzie opublikowana. W ciągu kilku godzin prawnik przygotuje dla Pani wycenę porady. Wycenia nie zobowiązuje do zamówienia opinii.

 • Wioletta 2014-01-09 13:19:42

  Re: Straciłam prace teraz tylko mąż zarabia czy dostane rodzinne ?

  Skończyła mi się umowa miałam do końca 2013 r teraz jesteśmy na utrzymaniu męża. Czy dostane rodzinne na dwójkę dzieci w lutym i jakie papiery są potrzebne?

 • M.W 2013-04-27 21:11:55

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  witam jestem w trakcie separacji i mój jedyny dochód to 700 złoty alimentów od pazdziernika toczy sie sprawa o separację i w marcu się skonczyła ale mąż złożył apelacje i do czasu kiedy to wszystko się skonczy nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na syna gdyż oficjalnie nie mamy jeszcze separacji czy ktoś wie co moge zrobic żeby dostac taki zasiłek na syna

 • Krzysiek 2013-03-20 16:05:06

  Re: Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  Witatm, Mam 21 lat i studiuję. Nie mam żadnego stopnia niepełnosprawności. Czy to oznacza że zasiłek rodzinny mi się już nie należy aż osiągnę wiek 24lat? Jeżeli jest jakaś szansa aby dostać ten zasiłek mimo braku jakiego kolwiek stopnia niepełnosprawności to proszę o pomoc w nakierunkowaniu mnie do tego.

 • Lucyna Liszewska 2012-11-05 12:34:38

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  W pażdzierniku odbyła się 4 sprawa rozwodowa a w grudniu będzie 5 ,może już ostatnia.Wnioski o zasiłek rodzinny złożone,ale bez podpisów jeszcze w dokumentach męża,nie mieszka z Nami od lutego tego roku i nie interesują go sprawy "jakiś" zasiłków.Decyzją MOPS nie mogę dostać zasiłku ,bo nie ma podpisów męża.Jeżeli dostanę w grudniu rozwód, to zasiłek będzie mi się należał dopiero w styczniu za miesiąc grudzień,przepada m-c listopad.Nadmieniam że jest to dochód na siedmioro dzieci plus świadczenia alimentacyjne.Są to na razie jedyne dochody Nasze ,bo na decyzje rentową również czekamy.

 • Marta Łukasiewicz 2012-05-06 00:14:55

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  Jestem na urlopie wychowawczym już trzy lata mój mąż pracuje ale zarabia niewiele nie ma umowy własciwie nie starcza nam na życie nie mogę wrócić do pracy bo nie moge zostawić dziecka na przedszkole nas nie stać bo to wydatek 300 zł miesięcznie zwłaszcza na jedzenie przedszkole jest prowadzone przez stowarzyszenie nawet gdybym zostawiła syna w porzdszkolu nikt niemógłbygo z tamtąt odebatrać gdyż pracowałbym od 12 do 24 licząc dojazd moje pytanie brzmi czy mam prawo do zasilk wychowawczego jeszcze na dłużej czy ten ostatni rok jaki mi pozostał jest bezpłatny nie ukrywana że 400 zł bardzo mnie ratowało

 • wiola 2011-10-26 21:07:51

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  witam ja mam takie pytanko. Oriętujecie sie moze jaka kwota przysługuje na jedną osobę? chodzi mi zeby nie przekroczył zarobek do rodzinnego dzieki bardzo

 • ulla 2011-03-24 23:59:58

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  przepraszam co do poprzedniego wpisu uznali ze ja zarabiam 1300 a mąż 1560

 • ulla 2011-03-24 23:57:19

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  mam podobny problem tylko z dochodem z umowy zlecenia mąż rozpoczął prace w marcu 2010 na zlecenie izarobil 1560 zl zanioslam i zaswiadczenie z pracy o wysokości dochodu w listopadzie ja zaczęłam prace tez na zlecenie i zarobilam 1300 zl też zaniołam im zaswiadczenie a mąż w tym miesiącu zarobił 300 zł i tez zaniosłam im zaswiadczenie o wysokości zarobków ale oni uznali ze ja zarabiam 100 a mąż 1560 tak jak w marcu chociaż dokumenty z pracy mieli inne i zabrano mi zasiłek na 4 dzieci taki jest stan faktyczny że tych pieniędzy nie było tyle ile gops wyliczył tylko mniej i zasiłek by przysługiwał teraz sie odwołuje do sko jestem w trakcie sprawy ale tez mam pytanie na podstawie jakiej ustawy czy przepisu tak mi naliczyli dochód może ktoś wie

 • lolkosia 2011-02-28 13:39:41

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  mnie najbardziej rozbraja naliczanie dochodu ktorego sie w zyciu na oczy nie widzialo! np. dostawalam zasilek dla bezrobotnych od 14.08 do 14 02. roku nastepnego i pani z opieki naliczyla mi za 14 dni lutego (ostatniego miesiaca gdzie jest najnizsza mozliwa kwota zasilku ) pelny pierwszy miesiac zasilkowy gdzie wynosil on 525zl bo ustawa tak kaze !!!! no ludzie litości... druga sprawa alimenty... pani naliczyla mi alimenty za grudzien 2009r pomimo iz przynioslam jej wyrok sadu ze dopiero 22 grudnia 2009 nastapilo prawomocne rozwiazanie rodziny zastepczej w ktorej przebywalo dziecko a alimenty na dziecko placone byly do 10 dnia misiaca wiec zadnym cudem nie moglam ich dostac do swojej reki, jezeli juz to powinna mi doliczyc kwote alimentow za te pozostale 10 dni a nie calosc... no rece mi opadaja! gdzie jest ustawa ktora kaze doliczac dochod ktorego faktycznie nigdy sie w rekach nie mialo ?? no gdzie? niech mi ktos poda gdzie moge przeczytac taki beznadziejny zapis... bo ja nie wierze ze to jest mozliwe aby liczyc z nieba komus dochody i to w swietle prawa...

 • ketteringtwn 2010-06-09 13:40:22

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  Moim zdaniem to wszystko jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego mianowicie, że aby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba być albo żulem, który nie pracuje i przepija wszystko bądź człowiekiem, który pracuje na czarno i ma często 2 razy więcej od normalnego człowieka. Reasumując: - żul i tak przepije zasiłek nie wyda go na dziecko, - osoba która pracuje na czarno będzie miała więcej pieniędzy, łącznie z zasiłkiem. Przeciętny człowiek, który zarabia 1000 zł, hmm... dalej będzie ledwie dociągał do 1 i choćby chciał wydać na cel zgodny z przeznaczeniem, to go nie dostanie , bo wg Państwa ma wystarczający dochód, chach, po prostu śmiech...

 • ANDRZEJ 2010-05-10 11:11:54

  Re: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

  Dzień dobry.Piszecie państwo kiedy przysługuje zasiłek rodzinny ale nie piszecie kiedy odpowiednia instytucja do tego powołana może wstrzymać wypłacanie.Np.stypendium jest wpłacane joko rodzinie o niskich dochodach a zasiłek nie. Te same zaświadczenia o dochodach zdaje się do zasiłku i do stypendium Czy kiedy otrzymała drugie takie dokumenty i przyznała zasiłek powinna wyrównać zaległy


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane