e-prawnik.pl Porady prawne

Obywatelstwo

Pozostałe

Dobra osobiste

ABW o zakładaniu podsłuchów

14.7.2008

W związku z treścią artykułu „Tylko ABW się sprzeciwia. Służby chcą zakładać podsłuchy, ale bez wiedzy operatorów", opublikowanego w wydaniu Dziennika z 12 lipca, autorstwa Tomasza Butkiewicza i Roberta Zielińskiego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, iż: "stanowisko w sprawie proponowanej treści art. 179 ust. 4a ustawy Prawo telekomunikacyjne podyktowane jest wyłącznie troską o bezpieczeństwo państwa.

ABW zaproponowała wspomniany zapis uwzględniając: rozwiązania stosowane w części krajów europejskich, dotychczasowe doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, znajomość technicznych aspektów funkcjonowania sieci oraz faktyczne możliwości techniczne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szanując stanowisko pozostałych uprawnionych podmiotów uważamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie umożliwi bardziej przejrzystą, w zakresie procedur, i skuteczniejszą realizację zadań związanych z uprawnioną kontrolą przekazów telekomunikacyjnych.

Nawet w przypadku wyeliminowania personelu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którą to propozycję popierają autorzy wspomnianej publikacji, z technicznego punktu widzenia nie da się wyeliminować możliwości uzyskania dostępu przez pracowników pionu bezpieczeństwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obsługujących system do danych identyfikujących monitorowane obiekty. Dlatego, w przypadku oficjalnego współudziału przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, po spełnieniu przez niego stosownych kryteriów określonych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych w realizacji tych przedsięwzięć, bierze on również na siebie odpowiedzialność prawną za należytą ochronę informacji związanych z realizacją uprawnionej kontroli przekazów telekomunikacyjnych.

Autorzy publikacji mylą ponadto tryb stosowania kontroli operacyjnej opisany w art. 27 Ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, z trybem art. 237 kpk.

Wszelkie sugestie, że proponowane przez ABW zmiany legislacyjne służą innym niż bezpieczeństwo państwa celom, są nieuprawnione

Rzecznik Prasowy ABW
 mjr Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska

Źródłó: www.abw.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ