FRD lepszy od OFE!

Fundusz zarządzany przez ZUS jest wśród liderów zarządzania aktywami.

Od początku 2007 r. wyniki inwestycyjne Funduszu Rezerwy Demograficznej zarządzanego przez ZUS wyniosły 2,17 proc. W tym czasie wszystkie otwarte fundusze emerytalne zanotowały wyniki ujemne. Stawia to FRD na pierwszym miejscu pod względem efektywności inwestowania środków przeznaczonych na przyszłe emerytury.

Zmiana wartości jednostki w okresie od początku 2007 r. do końca trzeciego kwartału 2008 r. wyniosła 2,17%. Jest to jedyny dodatni wynik zarządzania aktywami przeznaczonymi na przyszłe emerytury w porównaniu z otwartymi funduszami emerytalnymi.

W samym 2007 r. stopa zwrotu z inwestycji FRD wynosiła blisko 5,5 proc. Natomiast w okresie pierwszych 3 kwartałów br. zmiana wartości jednostki Funduszu Rezerwy Demograficznej wyniosła -3,17%, co także jest najlepszym wynikiem w porównaniu z OFE.

Porównanie wyników inwestycyjnych FRD i OFE za okres I 2007 r. - IX 2008 r.

Lp. Fundusz zmiana (%)
1FRD 2.17
2SKARBIEC-EMERYTURA -2,69
3ALLIANZ -2,94
4AXA -2,96
5AIG -3,06
6GENERALI -3,42
7PEKAO -4,10
8NORDEA -4,13
9AEGON -4,14
10CU -4,32
11POCZTYLION -4,42
12PZU Złota Jesień -4,86
13ING -5,96
14BANKOWY -6,65
15WARTA -6,77
16POLSAT -8,50

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zaczerpniętych ze strony Wirtualna Polska (www.wp.pl)

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. łączne przychody FRD wyniosły blisko 879 mln zł. Odpis części składki z funduszu emerytalnego wyniósł w tym okresie ponad 973 mln zł, natomiast przychody z inwestycji wyniosły -94 mln zł.

Na dzień 30 września 2008 r. największa część środków FRD, ok. 79,4%, ulokowana była w obligacjach skarbowych (3,45 mld zł). 12,3% portfela Funduszu, tj. ok. 0,5 mld zł, stanowiły akcje notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozostałą część portfela stanowiły lokaty bankowe (8,3%) oraz gotówka.

Porównanie wyników inwestycyjnych FRD i OFE za okres I-IX 2008 r.

Lp. Fundusz zmiana (%)
1FRD -3,17
2POCZTYLION -8,61
3GENERALI -8,76
4AXA -8,79
5ALLIANZ POLSKA -8,96
6SKARBIEC-EMERYTURA -9,02
7NORDEA -9,13
8AIG -9,50
9AEGON -9,52
10BANKOWY -9,84
11PEKAO -10,42
12WARTA -10,43
13POLSAT -10,47
14ING -10,63
15COMMERCIAL UNION -10,74
16PZU Złota Jesień -11,04

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zaczerpniętych ze strony Wirtualna Polska (www.wp.pl)

Do końca września 2008 r. łączne przychody FRD (od początku istnienia) wyniosły prawie 4,4 mld zł, z czego 3,8 mld zł to kwota pochodząca z odpisu składki a blisko 0,6 mld zł to przychody z lokowania środków Funduszu.

Przychody FRD w latach 2002-2008 (w mln zł).

DataSkładka %Kwota składkiPrzychody Z inwestycji Przychody razem
20020,10%220,413,7234,1
20030,10%224,821,0245,8
20040,15%349,473,6423,0
20050,20%492,3160,6652,9
20060,25%657,2248,6905,8
20070,30%890,0138,81 028,8
IX 2008*)0,35%973,1- 94,4878,7
łącznie:----------3 807,2561,94 369,1

*) dane wstępne

Mikołaj Skorupski
Rzecznik Prasowy ZUS

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika