e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Obligacje

Akcje

Pozostałe

FRD lepszy od OFE!

4.11.2008

Fundusz zarządzany przez ZUS jest wśród liderów zarządzania aktywami.

Od początku 2007 r. wyniki inwestycyjne Funduszu Rezerwy Demograficznej zarządzanego przez ZUS wyniosły 2,17 proc. W tym czasie wszystkie otwarte fundusze emerytalne zanotowały wyniki ujemne. Stawia to FRD na pierwszym miejscu pod względem efektywności inwestowania środków przeznaczonych na przyszłe emerytury.

Zmiana wartości jednostki w okresie od początku 2007 r. do końca trzeciego kwartału 2008 r. wyniosła 2,17%. Jest to jedyny dodatni wynik zarządzania aktywami przeznaczonymi na przyszłe emerytury w porównaniu z otwartymi funduszami emerytalnymi.

W samym 2007 r. stopa zwrotu z inwestycji FRD wynosiła blisko 5,5 proc. Natomiast w okresie pierwszych 3 kwartałów br. zmiana wartości jednostki Funduszu Rezerwy Demograficznej wyniosła -3,17%, co także jest najlepszym wynikiem w porównaniu z OFE.

Porównanie wyników inwestycyjnych FRD i OFE za okres I 2007 r. - IX 2008 r.

Lp. Fundusz zmiana (%)
1FRD 2.17
2SKARBIEC-EMERYTURA -2,69
3ALLIANZ -2,94
4AXA -2,96
5AIG -3,06
6GENERALI -3,42
7PEKAO -4,10
8NORDEA -4,13
9AEGON -4,14
10CU -4,32
11POCZTYLION -4,42
12PZU Złota Jesień -4,86
13ING -5,96
14BANKOWY -6,65
15WARTA -6,77
16POLSAT -8,50

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zaczerpniętych ze strony Wirtualna Polska (www.wp.pl)

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. łączne przychody FRD wyniosły blisko 879 mln zł. Odpis części składki z funduszu emerytalnego wyniósł w tym okresie ponad 973 mln zł, natomiast przychody z inwestycji wyniosły -94 mln zł.

Na dzień 30 września 2008 r. największa część środków FRD, ok. 79,4%, ulokowana była w obligacjach skarbowych (3,45 mld zł). 12,3% portfela Funduszu, tj. ok. 0,5 mld zł, stanowiły akcje notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozostałą część portfela stanowiły lokaty bankowe (8,3%) oraz gotówka.

Porównanie wyników inwestycyjnych FRD i OFE za okres I-IX 2008 r.

Lp. Fundusz zmiana (%)
1FRD -3,17
2POCZTYLION -8,61
3GENERALI -8,76
4AXA -8,79
5ALLIANZ POLSKA -8,96
6SKARBIEC-EMERYTURA -9,02
7NORDEA -9,13
8AIG -9,50
9AEGON -9,52
10BANKOWY -9,84
11PEKAO -10,42
12WARTA -10,43
13POLSAT -10,47
14ING -10,63
15COMMERCIAL UNION -10,74
16PZU Złota Jesień -11,04

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zaczerpniętych ze strony Wirtualna Polska (www.wp.pl)

Do końca września 2008 r. łączne przychody FRD (od początku istnienia) wyniosły prawie 4,4 mld zł, z czego 3,8 mld zł to kwota pochodząca z odpisu składki a blisko 0,6 mld zł to przychody z lokowania środków Funduszu.

Przychody FRD w latach 2002-2008 (w mln zł).

DataSkładka %Kwota składkiPrzychody Z inwestycji Przychody razem
20020,10%220,413,7234,1
20030,10%224,821,0245,8
20040,15%349,473,6423,0
20050,20%492,3160,6652,9
20060,25%657,2248,6905,8
20070,30%890,0138,81 028,8
IX 2008*)0,35%973,1- 94,4878,7
łącznie:----------3 807,2561,94 369,1

*) dane wstępne

Mikołaj Skorupski
Rzecznik Prasowy ZUS

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ