e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-y od organizatorów prac społecznie użytecznych oraz partnerów współpracujących

6.3.2008

Resort pracy poinformował organizatorów prac społecznie użytecznych oraz partnerów współpracujących (PUP, OPS), jak wypełnić PIT-y za 2007 r. Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych, dokonaną pod koniec ub. roku (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U., Nr 217, poz. 1588), od 1 stycznia 2007 r. przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są bowiem wolne od podatku (art. 21 ust. 1, pkt.128).
Druk PIT–11  „Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2007 r.” należy przekazywać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku gdy podatnik osiąga przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu. W PIT–11 nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Reasumując oznacza to, że środki otrzymane przez osoby bezrobotne za wykonywanie prac społecznie użytecznych, od których rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego nie należy uwzględniać w PIT-11, a zatem nie ma podstaw do wydawania takiej informacji.
Źródło: www.mpips.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ