Przeciwdziałanie patodeweloperce opóźnione

Projekt zmian

Do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. patodeweloperce. Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Projekt rozporządzenia powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby związane chociażby z wydłużeniem czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji wychodzi naprzeciw docierającym do resortu postulatom oraz umożliwi ukończenie projektów budowlanych dużych i skomplikowanych inwestycji.

Porady prawne

1 sierpnia 2024 r. nowym terminem wejścia w życie rozporządzenia #StopPatodeweloperka

Projekt ma na celu wydłużenie okresu vacatio legis rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2442). Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Nowy termin to 1 sierpnia 2024 r. Dodatkowy okres czterech miesięcy ma umożliwić poszczególnym inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku.

Proponowane zmiany są ściśle związane z terminem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prace legislacyjne mające na celu zmianę daty wejścia w życie obu tych rozporządzeń prowadzone są równolegle.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika